In of uit de B.V.

Gepubliceerd op: 18 maart 2015

20150318_inofuitdeBV_VWGNijhof

Afhankelijk van de hoogte van de winst die een ondernemer behaalt, kan het interessant zijn om de onderneming wel of niet in een B.V. te drijven. Natuurlijk kunnen ook andere dan fiscale redenen ten grondslag liggen aan de keuze voor de rechtsvorm van een onderneming, maar die laten we voor het gemak buiten beschouwing. Uiteraard zet VWGNijhof zowel de fiscale als de niet-fiscale argumenten graag voor u op een rij.

Het moment om van rechtsvorm te wisselen, of anders gezegd: het moment om in of uit de B.V. te gaan, kan in het algemeen het best aansluiten bij een reguliere balansdatum. Verreweg de meeste ondernemingen werken met een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar. Dan is het in het algemeen ideale moment om van rechtsvorm te wisselen 1 januari van een jaar.

De feitelijke handeling van het in of uit de B.V. gaan (bijvoorbeeld het moment waarop de B.V. bij de notaris wordt opgericht en de onderneming wordt ingebracht), kan meestal niet op 1 januari worden uitgevoerd. Hoewel de fiscale regels in eerste instantie aansluiten bij het moment van de feitelijke handeling, is enige terugwerkende kracht goedgekeurd. U moet dan wel op tijd een intentieverklaring of voorovereenkomst sluiten en dat stuk moet voldoen aan alle voorwaarden van de goedkeuring. Als de inbreng in de B.V. plaatsvindt met geruis of in geval van een geruisloze terugkeer uit de B.V. (en die handeling moet fiscaal terugwerken naar 1 januari) moet de intentieverklaring of voorovereenkomst vóór 1 april zijn gesloten. Bij een geruisloze inbreng in de B.V. heeft u daarvoor nog tot 30 september.

Als u er nog niet uit bent of u terugwerkend vanaf 1 januari 2015 van rechtsvorm wilt wisselen, kan het verstandig zijn om vóór 1 april 2015 een intentieverklaring of voorovereenkomst te sluiten. U heeft dan nog wat tijd om dit in alle rust af te wegen. Uiteraard kunt u ook daarvoor bij VWGNijhof terecht.

LET OP: nadat de intentieverklaring of voorovereenkomst is gesloten, kunt u niet op uw lauweren gaan rusten. Om de terugwerkende kracht te kunnen effectueren, moeten de vervolghandelingen voor aangewezen momenten zijn uitgevoerd.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.