In 2020 geen bijverdiengrenzen voor scholieren

Gepubliceerd op: 12 juni 2020

In verband met de coronacrisis gelden voor 2020 geen grenzen voor wat scholieren mogen bijverdienen. Dat heeft de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) bekend gemaakt.

Voor wie gelden de grenzen?

De bijverdiengrenzen gelden alleen nog voor:

  • MBO-ers onder de 18 jaar, met een reisprodukt;
  • MOG-ers vanaf 18 jaar, die studiefinanciering ontvangen;
  • HBO-ers en WO-ers, die studiefinanciering ontvangen volgens het oude stelsel.

Kinderbijslag

De bijverdiengrenzen voor jongeren van 16 en 17 jaar, voor wie de ouder(s) kinderbijslag ontvangen, waren per 1 januari 2020 reeds vervallen. Deze vakantiekrachten mogen onbeperkt bijverdienen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de kinderbijslag.

Leenstelsel

Ook voor studenten aan universiteiten en HBO-instellingen, die gebruik maken van het leenstelsel, en voor leerlingen in het voortgezet onderwijs was al geen sprake van enige beperking op bijverdienen.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.