Hypotheekrente na scheiding aftrekbaar in box 2

Gepubliceerd op: 18 maart 2019

Een schuld wordt voor de inkomstenbelasting in het algemeen gekoppeld aan wat je met het geleende bedrag hebt verworven.

Historisch causaal verband

Dit wordt ook wel het historisch causaal verband genoemd. Koop je met de lening een beleggingspand, dan wordt de schuld, net als het beleggingspand, belast in box 3. Financier je met de lening je fiscale eigen woning, dan kan de schuld een eigen woninglening worden (voor de kwalificatie als eigen woningschuld geldt echter aanvullend een hele set aan voorwaarden). Koop je met de lening aandelen in een BV, die een aanmerkelijk belang vormen, dan wordt de schuld in box 2 belast.

Echtscheiding

Bij een echtscheiding moet het vermogen worden verdeeld. En dan kunnen bezittingen worden gescheiden van de schulden waarmee ze zijn gefinancierd. Dat is aan de orde in een recent door de Rechtbank Gelderland uitgesproken zaak.

Die betreft twee partners, die in 2011 uit elkaar gaan. Daarbij wordt uiteraard de huwelijksgemeenschap verdeeld. Aan de ene partner wordt de voormalige echtelijke woning toebedeeld. De andere partner krijgt de aandelen in twee BV’s en de (hypothecaire) schulden waarmee de aanschaf van de echtelijke woning is gefinancierd.

Nieuw beoordelingsmoment

Met deze verdeling wordt het verband tussen de woning en de schuld verbroken. De Rechtbank beslist dat de verdeling een nieuw beoordelingsmoment oplevert. De lening wordt overgenomen ter behoud van de aandelen in de BV’s. Die aandelen kwalificeren als een aanmerkelijk belang (box 2). De schuld wordt daarom na de echtscheiding belast in box 2.

Opvallend is dat de Rechtbank van mening is dat dit geldt voor het hele aanmerkelijk belang. Logischer lijkt het ons dat dit geldt voor de bij de echtscheiding uit de gemeenschap van goederen verworven 50% van de aandelen. Wellicht komt dit aan de orde wanneer de rechtszaak wordt vervolgd voor Hof en/of Hoge Raad.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.