Huwelijkse voorwaarden en verrekenen

Gepubliceerd op: 19 augustus 2015

20150727_alimentatie_ex-samenwoners_VWGNijhof

Ik ben ondernemer en ben onder huwelijkse voorwaarden getrouwd omdat we het ondernemersrisico zoveel mogelijk willen beperken. We zouden daarom onze inkomsten jaarlijks moeten verrekenen, maar we hebben dat eigenlijk nooit gedaan. Wat is daarvan het risico?

U loopt het risico dat u bij een echtscheiding het vermogen moet verdelen alsof u in gemeenschap van goederen bent gehuwd. U kunt dat voorkomen door de verrekening alsnog op te (laten) stellen en samen met uw echtgenoot te ondertekenen.

Hoe zit het precies? De meeste huwelijkse voorwaarden bevatten de afspraak dat de inkomsten periodiek moeten worden verrekend. Als echtgenoten niet verrekenen, dan wordt het vermogen geacht te zijn gevormd uit inkomen dat verrekend had moeten worden. In feite komt het er dan op neer dat het vermogen moet worden verdeeld alsof er sprake is van een huwelijksgoederengemeenschap.

Let op! Hoog op de lijstjes van de top 10 van de meest stressvolle gebeurtenissen staat de echtscheiding. Volgens CBS-cijfers ligt het echtscheidingspercentage op 38. Zorg er daarom voor dat u uw zaakjes goed geregeld heeft, ook al is er geen vuiltje aan de lucht.

Tip: Voorkom discussies. Laat geregeld uw accountant de periodieke verrekening maken en onderteken deze. Daarmee geven u en uw partner uitvoering aan de periodieke verrekening.

Andere artikelen