Huurverhoging 2016

Gepubliceerd op: 22 februari 2016

huurverhoging 2016 VWGNijhof

Minister Blok van Wonen en Rijksdienst heeft in een circulaire het beleid bekend gemaakt voor de huurverhoging 2016.

Maximale huurverhoging 2016

De maximale huurverhoging is afhankelijk van het inflatiecijfer van 2015. Dat cijfer is door het CBS vastgesteld op 0,6%. De maximale huurverhoging is gelijk aan de inflatie + 1,5%-punt en komt derhalve op 2,1%.

Voor huishoudens met een inkomen boven € 34.678 (maar niet boven € 44.360) is een hogere huurverhoging toegestaan: 2,6%.
Huishoudens met een inkomen boven € 44.360 kunnen een huurverhoging om de oren krijgen van maar liefst: 4,6%.

Inkomen

Voor de huurverhoging per 1 juli 2016 is het inkomen 2014 bepalend. Het gaat om het huishoudinkomen. Dat is de som van de verzamelinkomens van alle bewoners van de huurwoning. De verhuurder kan via het webportaal www.inkomensafhankelijkehuurverhoging.nl inkomensverklaringen opvragen bij de Belastingdienst.

Gehandicapten en chronisch zieken

Deze categorie huurders, die vaak niet kan verhuizen of bij wie verhuizen niet gewenst is in verband met in de huurwoning aangebrachte voorzieningen, kan bezwaar maken tegen de huurverhoging 2016, als die meer bedraagt dan 2,1%.

Geliberaliseerde huur

Voornoemde maximale huurverhogingen gelden niet voor geliberaliseerde huurovereenkomsten. Dit betreft de huur van zelfstandige woonruimten waarvoor de (kale) huurprijs bij de aanvang van de bewoning per maand meer bedroeg dan € 710,68.

Voor woningcorporaties bedraagt de maximale stijging van de huurprijsnorm (huursomstijging): 1%.

Andere artikelen