Huur auto leidt niet tot lagere bijtelling

Gepubliceerd op: 25 april 2019

Wanneer een auto ook voor privédoeleinden aan een werknemer ter beschikking wordt gesteld, moet voor de loonbelasting een bijtelling in aanmerking worden genomen. Dat geldt ook voor de directeur-grootaandeelhouder (dga), die immers werknemer is bij zijn (of haar) BV. De enige uitweg is het overtuigende bewijs dat met de auto in een kalenderjaar niet meer dan 500 privékilometers zijn gereden.

Kortdurende verhuur

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft onlangs beslist dat kortdurende verhuur van de auto de terbeschikkingstelling niet doorbreekt. De dga in kwestie huurt tijdens zijn vakanties in 2015 de auto van de BV. Hij betaalt voor de afgelegde 5.621 kilometers aan de BV een bedrag van € 1.106. Daarnaast neemt de dga de brandstofkosten tijdens de vakantie voor eigen rekening.

Het Hof beslist dat de auto gedurende het hele jaar 2015 aan de dga ter beschikking heeft gestaan. De dga moet derhalve bewijzen dat er minder dan 500 privékilometers mee zijn gereden. Aangezien tijdens de vakanties 5.621 al kilometers zijn gereden, heeft de Belastingdienst de loonbelasting over de bijtelling terecht nageheven.

De dga stelde ook nog dat de auto niet in het kader van zijn dienstbetrekking ter beschikking wordt gesteld. Hij werkt namelijk via zijn holding tegen een managementfee voor een kleindochtervennootschap. De auto is van deze kleindochtervennootschap.
Het Hof maakt korte metten met deze stelling. Nu aannemelijk is dat de auto met medeweten van de holding ter beschikking is gesteld, moet de holding de bijtelling toepassen.

Bijdrage privégebruik

Een vergelijkbare zaak speelt bij Hof Den Haag. Hier stelt de dga dat hij betaalt voor alle privékilometers die hij rijdt met zijn auto van de zaak. Het Hof concludeert dat de bijtelling moet worden toegepast, aangezien meer dan 500 privékilometers zijn gereden.

De dga mag de aan de BV betaalde bedragen ook niet als eigen bijdrage op de bijtelling in mindering brengen. Dat komt doordat hij niet voldoende kan onderbouwen dat hij daadwerkelijk heeft betaald. Hij stelt dat de bijdragen in rekening-courant zijn geboekt, maar onderbouwt dit met geen enkel stuk. Daardoor staat niet voldoende vast dat de kosten op de dga drukken.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.