Hogere WOZ-waarde door indienen bezwaar

Gepubliceerd op: 30 oktober 2017

Jaarlijks stelt de gemeente de waarde van je onroerend goed vast: de WOZ-waarde. Uiteraard kun je tegen die waardering bezwaar maken. Dat kan ook als je vindt dat de waarde te laag is vastgesteld; als je wilt dat de gemeente een hogere WOZ-waarde vaststelt. De mogelijkheid om in bezwaar een hogere WOZ-waarde te eisen, is sinds 2015 wettelijk vastgelegd.

Belang

Op zich is dat bijzonder. Hoofdregel is namelijk dat je bezwaar kunt maken wanneer je daar een belang bij hebt. En je hebt een belang wanneer een voor jou gunstige uitspraak op het bezwaar je een voordeel oplevert.

De WOZ-waarde is de basis voor de gemeentelijke belastingen en de waterschapslasten. Een hogere WOZ-waarde betekent uiteraard hogere lasten.

De WOZ-waarde van je woning is daarnaast van belang voor de hoogte van het eigen woningforfait in de inkomstenbelasting. Hoe hoger de waarde van je woning, hoe hoger het eigen woningforfait, hoe lager de aftrekpost in verband met je eigen woning.

Als de plannen in het Regeerakkoord van Rutte III doorgaan, betalen mensen die voor hun woning geen (hypotheek)rente betalen straks weer inkomstenbelasting over het genot van hun woning.

Een hogere waarde van je onroerend goed levert je fiscaal geen voordeel op.

Hogere WOZ-waarde

Waarom zou je dan toch een hogere WOZ-waarde willen bepleiten?

Deze waarde wordt gebruikt in het kader van de beoordeling van de financiering van je woning. Een hogere (WOZ-)waarde betekent meer zekerheid voor de geldverstrekker. Die kan dan bereid zijn om een hogere lening te verstrekken.
Ook kan een hogere (WOZ-)waarde aanleiding zijn voor het vervallen van opslagen op de rente die je betaalt. Je maandelijkse vaste lasten kunnen dan naar beneden worden gebracht.

Bij de verkoop van de woning kijkt de koper voor een indicatie van het uit te brengen bod vaak mede naar de WOZ-waarde. Ook dan kan een hogere WOZ-waarde gunstig uitpakken.

Geen navordering

De Hoge Raad heeft onlangs beslist dat de op 1 oktober 2015 doorgevoerde wetswijziging, op grond waarvan in bezwaar ook voor een hogere WOZ-waarde kan worden gepleit, ook werkt voor op dat moment lopende procedures. Dat is mooi als je een procedure had lopen.

Interessanter zijn de aanvullende regels die de Hoge Raad heeft geformuleerd. De hogere WOZ-waarde mag namelijk in het betreffende jaar niet worden gevolgd door een hogere aanslag OZB. En de Belastingdienst mag op grond van de hogere WOZ-waarde ook geen inkomstenbelasting navorderen.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.