Hogere winstbelastingen!!

Gepubliceerd op: 31 augustus 2022

Al snel na het bereiken van het akkoord over de koopkrachtmaatregelen (31 augustus, 5:23 uur), zijn deze (deels?) uitgelekt. Wij ontlenen het onderstaande aan de pers.

Koopkrachtreparatie

Om de koopkracht van de burgers te ondersteunen geeft het Kabinet bijna € 17 miljard uit. Het minimumloon wordt per januari 2023 ineens verhoogd met 10% (in plaats van de voorgenomen verhoging – in stapjes – met 7,5%). De inkomstenbelasting wordt verlaagd voor 2023, door het tarief in de lage schijf te verlagen en de arbeidskorting te verhogen. De lagere energiebelasting en de verlaging van de benzine- en dieselaccijns, die al in 2022 van kracht zijn geworden, lopen door. De huur- en zorgtoeslag en het kindgebonden budget worden met ingang van 2023 verhoogd (en doordat de eerste termijn al in december 2022 wordt uitgekeerd, hebben toeslagontvangers vóór de Kerst al wat extra).

Winstbelastingen

Om dit te financieren wordt eenmalig € 11 miljard extra uitgegeven. De rest van de uitgaven is structureel en wordt gefinancierd door een verhoging van de vennootschapsbelasting over het belastbaar bedrag tot € 200.000 van 15% naar 19%. Niet duidelijk is of ook nog aan het aanmerkelijk belangtarief (AB) wordt gesleuteld. Het Kabinet heeft daarvan eerder aangegeven dat dit tarief wordt verhoogd van 26,9% naar 29,5%, met dien verstande dat het tarief voor het inkomen uit AB tot € 67.000 (per fiscaal partner) wordt verlaagd naar 26%.

Daarnaast wordt de koopkrachtreparatie gefinancierd door een verhoging van het tarief waartegen het inkomen uit sparen en beleggen (box 3) wordt belast van 31%% naar 34% (deze verhoging wordt in 3 stapjes doorgevoerd). Deze tariefverhoging komt bovenop de gewijzigde manier van berekenen van het inkomen in box 3 (dat wordt naar alle waarschijnlijkheid de forfaitaire spaarvariant).

Prinsjesdag

Op Prinsjesdag (20 september 2022) zal blijken of de in de pers beschreven plannen daadwerkelijk in de wetsvoorstellen met de belastingplannen voor 2023 staan. De ervaring van de laatste jaren is dat de (al dan niet bewust) uitgelekte informatie in het algemeen wel aardig klopt.

Andere artikelen