Hoge schenkingsvrijstelling voor voorgeschoten kosten

Gepubliceerd op: 28 januari 2019

De op één na hoogste vrijstelling in de schenkbelasting mag ook worden toegepast wanneer de kosten aan de eigen woning al zijn gemaakt.

Jubelton

Deze vrijstelling staat ook wel bekend als de jubelton. Dat komt omdat de vrijstelling een ton (€ 100.000) bedraagt. En deze vrijstelling uitgebreid wordt bejubeld. Inmiddels is het bedrag van deze vrijstelling overigens hoger. Schenkingen in 2019 zijn vrijgesteld tot € 102.010.

De hoogste vrijstelling in de schenkbelasting is overigens de bedrijfopvolgingsregeling. We beschrijven alle vrijstellingen in onze factsheet Vrijstellingen schenkbelasting.

Eigen woning

Eén van de voorwaarden voor het toepassen van de jubelton is dat het geschonken bedrag wordt besteed aan de fiscale eigen woning. Het mag daarbij gaan om de aanschaf van de eigen woning, maar ook om een verbouwing van of onderhoud aan de eigen woning. Je mag met het geschonken bedrag ook de lening aflossen waarmee de eigen woning is gefinancierd.

Voorgeschoten kosten

De Rechtbank Gelderland heeft onlangs beslist dat de vrijstelling ook mag worden toegepast wanneer de kosten betreffende de eigen woning al zijn gemaakt.

Het gaat in deze zaak om een schenking door ouders aan hun dochter van € 100.000. Dit bedrag is overgemaakt op 16 december 2013. De dochter heeft vóór 16 december 2013 aan kosten voor de verbouwing van haar eigen woning € 79.322 betaald. Na 16 december betaalt ze nog € 28.040.

De Belastingdienst past de vrijstelling toe voor een bedrag van € 28.040. De Rechtbank beslist echter dat enerzijds de betaling van de schenking moet worden bewezen. En anderzijds moet worden aangetoond dat de kosten voor de eigen woning zijn betaald. Een volgtijdelijk verband is voor de vrijstelling niet vereist. De Rechtbank honoreert dan ook het beroep op de vrijstelling voor de volledige € 100.000.

Hoger beroep?

De uitspraak van de rechtbank is gedaan op 21 januari 2019. Dat betekent dat de termijn voor het instellen van hoger beroep nog open staat. Het ligt voor de hand dat de Belastingdienst aan het Gerechtshof gaat vragen of de uitspraak van de Rechtbank correct is.

Goedkeuringen

Eind vorig jaar is een vernieuwd besluit verschenen over de toepassing van de vrijstellingen in de schenkbelasting. In dit besluit is goedgekeurd dat ook de kwijtschelding op een eigen woninglening in aanmerking komt voor de hoge vrijstelling.

Daarnaast bevat dit besluit de goedkeuring dat aan de leeftijdeis is voldaan wanneer de partner van de begiftigde nog geen 40 jaar oud is. De jubelton mag immers alleen worden benut waneer de ontvanger van de schenker 18 jaar of ouder, maar nog geen 40 jaar oud is.

Doe vóór 1 maart aangifte!

Op de meeste vrijstellingen in de schenkbelasting moet je expliciet een beroep doen. Dat doe je in de aangifte schenkbelasting. Die moet zijn ingediend voor 1 maart van het kalenderjaar na dat waarin je de schenking hebt ontvangen. Voor de schenkingen in 2018 heb je dus nog een dikke maand, namelijk tot 28 februari 2019.

 

Andere artikelen