Het is voorjaar!

Gepubliceerd op: 2 mei 2023

Het voorjaar is aangebroken. Helaas nog niet echt geweldig voorjaarsweer, maar wel de Voorjaarsnota 2023 van het Kabinet.

232 pagina’s met beleidsvoornemens van het Kabinet. We lichten er een paar fiscale maatregelen voor je uit. Wel met de kanttekening dat in de Voorjaarsnota nog niet de details worden uitgewerkt.

Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten worden beperkt, is geen verrassing. Dit betreft de doorschuifregeling in box 2 van de inkomstenbelasting en de (voorwaardelijke) vrijstelling in de erf- en schenkbelasting. Het Kabinet noemt de volgende maatregelen, die eind juni 2023 in een Kamerbrief verder worden uitgewerkt en per 2024 moeten ingaan.

  • Aan derden verhuurd vastgoed wordt standaard aangemerkt als beleggingsvermogen.
  • De (voorwaardelijke) vrijstelling in de erf- en schenkbelasting wordt 100% van de going concernwaarde van de onderneming tot € 1.500.000 (nu ongeveer € 1.200.000) en daarboven 70% (nu: 83%). Deze maatregel moet ingaan per 2025.
  • De doelmatigheidsgrens wordt afgeschaft (nu mag 5% van het beleggingsvermogen tot het ondernemingsvermogen worden gerekend).
  • Alleen reguliere aandelen met en belang van 5% of meer, die volledig meedelen in de winst en liquidatieopbrengst komen nog in aanmerking voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten.
  • De bezittings- en voortzettingseis worden versoepeld en de dienstbetrekkingseis wordt afgeschaft.
  • Constructies met de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, zoals “rollatorinvesteringen” worden aangepakt.

Afschaffen verlaagde BTW-tarief

Het Kabinet gaat kijken naar de doelmatigheid van het verlaagde BTW-tarief (9%). Dit kan resulteren in afschaffing of versobering van de toepassing van dit tarief, maar het Kabinet neemt de impact daarvan op specifieke groepen mee in haar afweging. In het bijzonder worden tegen het licht gehouden:

  • de sierteelt;
  • arbeidsintensieve diensten (schilders, kappers, schoenmakers);
  • cultuur (boeken, musea, bioscopen);
  • logies (hotels, campings en dergelijke).

Andere maatregelen

Vanaf 2024 wordt de STAP-regeling afgeschaft. Deze regeling is recent aangepast, zie ons artikel We kunnen weer STAPpen. Het STAP-budget voor de aanvraagronde van mei 2023 was binnen de kortste keren geclaimd.

De loonkostenvoordelen voor oudere werknemers vervallen per 1 januari 2026. Deze regeling betreft een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers van 56 jaar of ouder, maar jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd, die voorafgaand aan de dienstbetrekking een uitkering genieten.

Vanaf 2025 wordt het aftrekpercentage van de energie-investeringsaftrek (EIA) en het maximale investeringsbedrag structureel verlaagd.

Vanaf 2025 wordt de BTW op virtuele culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, educatieve of vermakelijkheidsdiensten verschuldigd in het land waar de afnemer van de dienst woont of is gevestigd.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.