Hervorming concurrentiebeding

Gepubliceerd op: 6 juni 2023

Minister Van Gennep heeft in een brief aan de Kamer nader toegelicht hoe zij de regels rond het concurrentiebeding wil hervormen.

In ons artikel Hervorming regels concurrentiebeding beschrijven we de voorgaande brief van de Minister waarin zij de beleidsopties schetst. In de recente brief geeft zij aan een wetsvoorstel voor te bereiden waarin de volgende wijzigingen worden uitgewerkt:

  • het concurrentiebeding wettelijk begrenzen in duur;
  • bij het opnemen van het concurrentiebeding moet het geografisch bereik worden opgenomen, gespecificeerd en gemotiveerd;
  • werkgevers moeten het zwaarwichtig bedrijfsbelang van een concurrentiebeding ook motiveren bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (op dit moment moet dit alleen bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd);
  • bij het inroepen van het beding moet de werkgever in beginsel een vergoeding betalen (een bij wettelijk voorschrift bepaald percentage van het laatst verdiende salaris van de werknemer).

Eerder gaf Van Gennip aan het concurrentiebeding te willen laten vervallen indien de werkgever failliet zou gaan. Maar daarbij wordt er onvoldoende rekening mee gehouden dat ook bij faillissement sprake kan zijn van een zwaarwegend belang om de werknemer aan het concurrentiebeding te houden. Met name wanneer de onderneming van de gefailleerde werkgever going concern wordt verkocht en wordt voortgezet door de koper.

De Minister verwacht het concept wetsvoorstel eind 2023 voor internetconsultatie aan te bieden. De nieuwe regels worden derhalve niet op heel korte termijn al van kracht.

Andere artikelen