Hallo 2023

Gepubliceerd op: 30 december 2022

2022 zit er bijna op. Als fiscalist kijken we het liefst vooruit: wat staat ons te wachten in 2023? Maar vooral: wat kunnen of moeten we daarmee? We lichten er in dit artikel twee items uit.

Excessief lenen

Op de laatste dag van 2023 ligt de peildatum. Over het bedrag waarmee het totaal van de schulden van de DGA aan de “eigen” BV(‘s) de drempel van (€ 700.000 + de fiscale eigen woningschuld) overschrijdt, moet de DGA in 2023 inkomstenbelasting betalen (26,9%). Voor schulden van verbonden personen (bijvoorbeeld kinderen) geldt voornoemde drempel los van die voor de DGA, maar de DGA betaalt de belasting (niet de kinderen).

Het goede nieuws is dat we nog heel 2023 hebben om te bekijken of het interessant is om deze heffing te voorkomen en welke maatregel(en) daarvoor het voordeligst zijn. In onze factsheet Wet excessief lenen bij eigen vennootschap lees je hoe de regeling werkt.

De drempel van € 700.000 is helaas geen safe haven. Van schulden tot € 700.000 kan de Belastingdienst nog steeds stellen dat het niet reëel is dat ze door de DGA kunnen worden afgelost, waardoor sprake is van een verkapte dividenduitkering. Uiteraard leidt deze stelling meestal tot een uitgebreide discussie, die de Belastingdienst niet bij voorbaat als winnaar afsluit. Wanneer tot het vermogen van de BV een pensioen- of lijfrenteverplichting, dan wel een oudedagsverplichting hoort, kan de discussie een stukje gecompliceerder liggen.

Bedrijfsopvolging

Het Kabinet heeft aangekondigd in de eerste helft van 2023 te komen met voorstellen tot aanpassing van de regelingen in het kader van de (fiscale) bedrijfsopvolging. De aanleiding is een evaluatie van deze regelingen. Het ligt voor de hand dat de regelingen (flink) worden ingeperkt.

Het gaat om de DSR en de BOF. Deze afkortingen staan voor DoorSchuifRegeling en BedrijfsOpvolgingsFaciliteit. De DSR speelt in de inkomstenbelasting en regelt het doorschuiven van de aanmerkelijk belangclaim (uitstel van deze heffing). De BOF is een voorwaardelijke vrijstelling in de erf- en schenkbelasting.

Wat de inperking van de faciliteiten precies gaat inhouden, weten we nog niet. Maar het lijkt zeker niet onverstandig om te kijken in hoeverre trajecten anders en/of versneld kunnen worden uitgevoerd. Mogelijk krijgen we niet eens tot eind 2023 de tijd om bedrijfsopvolgingen nog onder de huidige (ruime) regeling af te wikkelen.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.