Hallo 2021

Gepubliceerd op: 4 januari 2021

Op de eerste werkdag van het nieuwe jaar wenst VWG iedereen het allerbeste voor 2021, zowel zakelijk als privé. En we vragen aandacht voor een aantal fiscale zaken, die in het begin van het jaar moeten worden opgepakt.

Laatste BTW-aangifte van 2020

In januari 2021 moet de BTW-aangifte over het laatste tijdvak van 2020 worden ingediend. In die aangifte moet een aantal bijzondere zaken worden verwerkt.

Zo moet de over het privégebruik van de auto’s van de zaak te betalen BTW worden afgedragen. In verreweg de meeste gevallen gaat dit om 2,7% (of 1,5%) van de cataloguswaarde van de auto. Naast de auto moet ook de BTW worden afgedragen voor het privégebruik van andere goederen en diensten.

Ook moet worden bepaald of de mate waarin BTW is afgetrokken correct is, op basis van het daadwerkelijke gebruik van ingekochte goederen en diensten in 2020. Daarbij worden onroerende zaken gedurende 10 en roerende zaken gedurende 5 jaren gevolgd (herzieningsregeling). Door de coronacrisis kan het gebruik voor met BTW belaste handelingen in belangrijke mate afwijken.

Ten aanzien van verworven of gehuurd vastgoed moet mogelijk uiterlijk 28 januari 2021 een verklaring worden afgegeven indien het niet voor 90% (soms 70%) of meer is gebruikt voor met BTW belaste prestaties.

Afrekenen werkkostenregeling

In januari of februari 2021 moet de werkkostenregeling van 2020 met de Belastingdienst worden afgerekend. Bepaald moet worden of de vrije ruimte is overschreden. En als dat het geval is moet over het bedrag van de overschrijding de 80% eindheffing worden betaald.

De vrije ruimte bedraagt in 2020 maar liefst 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom over de loonsom boven € 400.000 1,2%. LET OP: in 2021 is de vrije ruimte over de eerste € 400.000 van de loonsom weer “gewoon” 1,7%. Daarboven is de ruimte ietsje verlaagd naar 1,18%.

Concerns kunnen kiezen of ze de concernregeling toepassen. Die keuze mag elk jaar opnieuw worden gemaakt. De vrije ruimte van alle concernonderdelen wordt dan op één hoop gegooid. LET OP: door de eenmalige verhoging van de vrije ruimte over de eerste € 400.000 aan loonsom, is de concernregeling in 2020 niet altijd voordelig.

In 2020 aan derden uitbetaalde bedragen moeten uiterlijk 1 februari 2021 aan de Belastingdienst zijn doorgegeven.

Steunmaatregelen corona

Voor veel ondernemingen zijn helaas nog steeds de steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis aan de orde.

De aanvraagperiode voor de eerste termijn van TVL-2 loopt nog tot en met 29 januari 2021. Deze termijn is niet beperkt tot ondernemingen in aangewezen sectoren (SBI-codes). Voor een aantal sectoren geldt een opslag, maar dan moet er wel recht bestaan op TVL (en er moet ook daadwerkelijk TVL zijn aangevraagd):

  • eenmalige opslag eet- en drinkgelegenheden;
  • opslag voorraad gesloten detailhandel.

De (verlengde) aanvraagperiode voor NOW-3.1 is op 27 december 2020 gesloten. Aanvragen voor NOW 3.2 kunnen pas vanaf 15 februari 2021 worden ingediend.
Voor NOW 1.0 moet het verzoek tot definitieve vaststelling in het eerste deel van 2021 worden afgerond.

De periode van het bijzonder uitstel van betaling is verlengd naar 31 maart 2021. Het (alsnog) verlengen van het bijzonder uitstel van betaling kan toegang geven tot de betalingsregeling (betaling in 36 gelijke maandtermijnen, ingaande juli 2021), ook voor pré-corona belastingschulden.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.