Grotere bedrijven van hogere waarde?

Gepubliceerd op: 7 februari 2020

Het verband tussen de grootte van een onderneming en de hoogte van de overnameprijs kan worden gezien als een positieve causale relatie.

Brookz

In een onderzoek van Brookz (een Nederlands overnameplatform), de Overname Barometer H1-2019, is het bovenstaande verband onderzocht binnen het MKB Nederland. Uit dit onderzoek blijkt dat voor kleinere ondernemingen vaker een lagere EBITDA-multiple wordt betaald. Dit is te verklaren door bepaalde risico’s die in hogere mate aanwezig zijn bij kleine(re) bedrijven, waaronder de afhankelijkheid van bepaalde klanten of de afhankelijkheid van bedrijfsspecifieke kennis die bij vertrek van personeel snel kan afnemen.

Deze risico’s hebben een waarde drukkend effect met als gevolg dat de betaalde EBITDA-multiples voor grotere ondernemingen gemiddeld hoger liggen. Dit resulteert in een verschil van 14% tussen bedrijven met een genormaliseerde EBITDA van €250.000 en €5.000.000. Dit verschil is met 3% gegroeid ten opzichte van het eerste halfjaar van 2018.

De Overname Barometer is een halfjaarlijks onderzoek van Brookz waarin de trends en ontwikkelingen in de MKB-overnamemarkt worden besproken. Binnenkort verschijnt een nieuwe Overname Barometer waarvan we de bevindingen met jullie zullen delen.

 

#waarde #Brookz #EBITDA #MKB

Andere artikelen