Grote vrijstelling schenking toch spreiden

Gepubliceerd op: 20 november 2015

20151120_jubelton_VWGNijhof

In ons artikel Vrijstellingen schenkbelasting en in onze (eindejaars)tips 2015 hebben wij u verteld over de grote vrijstelling van € 100.000 die vanaf 1 januari 2017 in de schenkbelasting zal worden ingevoerd (de “jubelton”). Inmiddels is het wetsvoorstel (Belastingplan 2016), waarin dit wordt geregeld, aangenomen door de Tweede Kamer. Of dit wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer zal kunnen worden geloodst, is op dit moment nog niet zeker. Mocht het wetsvoorstel onverhoopt in de Eerste Kamer standen, dan zal de “jubelton” helaas ook niet doorgaan.

De vrijstelling mag worden toegepast als de begiftigde 18 jaar of ouder, maar nog geen 40 jaar oud is. Het geschonken bedrag moet worden gebruikt voor aanschaf of onderhoud van de eigen woning van de begiftigde of voor aflossing op de financiering van die eigen woning. De vrijstelling is niet beperkt tot schenkingen door ouders aan kinderen. De vrijstelling werkt ook wanneer een oom/tante, opa/oma of een willekeurige derde schenkt.

Voorafgaand aan de aanname van het wetsvoorstel is in de vierde Nota van Wijziging geregeld dat de vrijstelling toch niet volledig in hetzelfde kalenderjaar moet worden benut. De vrijstelling mag ook worden gebruikt in de 2 kalenderjaren volgend op het jaar waarin het eerste stuk van de vrijstelling wordt benut. In de aangifte schenkbelasting van dat jaar moet op de vrijstelling een beroep worden gedaan. Daarmee wordt de vrijstelling vervolgens automatisch gespreid over de volgende 2 jaren waarin hij wordt benut.

Het belang van de mogelijkheid om de vrijstelling te spreiden is er in gelegen dat boetevrije aflossing(en) op leningen voor een eigen woning vaak slechts voor een beperkt bedrag mogelijk zijn. Nu de vrijstelling gespreid over drie kalenderjaren mag worden benut, kunnen de schenkingen zo worden verdeeld dat de begiftigde met de ontvangen bedragen (zoveel als mogelijk) boetevrij op de eigen woninglening kan aflossen.

Andere artikelen