“Gratis” vakantie-uren afboeken van werknemers!

Gepubliceerd op: 16 mei 2023

Niet opgenomen vakantiedagen vervallen na een half jaar.

Iedere werknemer heeft een wettelijk recht op 4 maal zijn of haar arbeidsuren per week aan vakantie-uren. Werkt een werknemer bijvoorbeeld 20 uur per week dan heeft deze werknemer recht op 80 (4 x 20 uur) wettelijke vakantie-uren. Alle toegekende vakantie-uren daarboven zijn de zogenaamde bovenwettelijke vakantie-uren.

De hierboven genoemde wettelijke vakantie-uren vervallen binnen een half jaar na het kalenderjaar waarin deze zijn opgebouwd. Stel de werknemer in ons voorbeeld heeft in 2022 reeds 20 wettelijke vakantie-uren opgenomen, haar overige 60 wettelijke vakantie-uren vervallen dan per 1 juli 2023. Als de werknemer de wettelijke vakantie-uren niet voor 1 juli 2023 heeft opgenomen dan mag je als werkgever deze uren afboeken. Je hoeft deze dan ook niet uit te betalen aan de werknemer.

Voor de bovenwettelijke vakantie-uren geldt een verjaringstermijn van 5 jaar.

Waarschuwing

Als je als werkgever de wettelijke vakantie-uren wil afboeken geldt er wel een zorgplicht dat de werknemers voldoende zijn gewaarschuwd dat hun vakantie-uren komen te vervallen. Oftewel, als werkgever dien je de werknemer die ten tijde van het publiceren van dit artikel nog wettelijke vakantie-uren open heeft staan schriftelijk op de hoogte stellen dat zijn of haar wettelijke vakantie-uren komen te vervallen als deze niet voor 1 juli 2023 worden opgenomen.

Coulance

In een eventueel van toepassing zijnde CAO kan afgeweken worden van de vervaltermijn van een half jaar voor de wettelijke vakantie-uren. Let daar dus op. Voorts geldt dat als de werknemer geen mogelijkheden heeft gehad in 2022 en voor 1 juli 2023 om de wettelijke vakantie-uren op te nemen (bijvoorbeeld vanwege extreme drukte, waardoor het onmogelijk was om vakantie op te nemen) dan kun je als werkgever de wettelijke vakantie-uren niet laten vervallen per 1 juli. In dat geval blijven de wettelijke vakantie-uren ook na 1 juli openstaan omdat je dan als werkgever verzuimd hebt om de werknemers de mogelijkheid te bieden om de wettelijke vakantiedagen op te maken. De wettelijke vakantiedagen verjaren dan pas na 5 jaar zoals ook geldt voor de bovenwettelijke.

Zieke werknemer

Zieke werknemers bouwen net als “gezonde” werknemers gewoon vakantie-uren op. Als werkgever is het verstandig om ook deze werknemers te stimuleren om vakantie-uren op te nemen. Ook een langdurige zieke werknemer dient vakantie op te nemen (vrij van re-integratie activiteiten). Aldus geldt ook voor deze werknemers gewoon de vervaltermijn van 1 juli voor de wettelijke vakantie-uren. Dit kan anders zijn als de zieke werknemer echt geen vakantie kan genieten, bijvoorbeeld omdat werknemer in het ziekenhuis is opgenomen.

Andere artikelen