“Gratis” vakantie-uren afboeken van werknemers!

Gepubliceerd op: 16 mei 2023

Niet opgenomen vakantiedagen vervallen na een half jaar.

Iedere werknemer heeft een wettelijk recht op 4 maal zijn of haar arbeidsuren per week aan vakantie-uren. Werkt een werknemer bijvoorbeeld 20 uur per week dan heeft deze werknemer recht op 80 (4 x 20 uur) wettelijke vakantie-uren. Alle toegekende vakantie-uren daarboven zijn de zogenaamde bovenwettelijke vakantie-uren.

De hierboven genoemde wettelijke vakantie-uren vervallen binnen een half jaar na het kalenderjaar waarin deze zijn opgebouwd. Stel de werknemer in ons voorbeeld heeft in 2022 reeds 20 wettelijke vakantie-uren opgenomen, haar overige 60 wettelijke vakantie-uren vervallen dan per 1 juli 2023. Als de werknemer de wettelijke vakantie-uren niet voor 1 juli 2023 heeft opgenomen dan mag je als werkgever deze uren afboeken. Je hoeft deze dan ook niet uit te betalen aan de werknemer.

Voor de bovenwettelijke vakantie-uren geldt een verjaringstermijn van 5 jaar.

Waarschuwing

Als je als werkgever de wettelijke vakantie-uren wil afboeken geldt er wel een zorgplicht dat de werknemers voldoende zijn gewaarschuwd dat hun vakantie-uren komen te vervallen. Oftewel, als werkgever dien je de werknemer die ten tijde van het publiceren van dit artikel nog wettelijke vakantie-uren open heeft staan schriftelijk op de hoogte stellen dat zijn of haar wettelijke vakantie-uren komen te vervallen als deze niet voor 1 juli 2023 worden opgenomen.

Coulance

In een eventueel van toepassing zijnde CAO kan afgeweken worden van de vervaltermijn van een half jaar voor de wettelijke vakantie-uren. Let daar dus op. Voorts geldt dat als de werknemer geen mogelijkheden heeft gehad in 2022 en voor 1 juli 2023 om de wettelijke vakantie-uren op te nemen (bijvoorbeeld vanwege extreme drukte, waardoor het onmogelijk was om vakantie op te nemen) dan kun je als werkgever de wettelijke vakantie-uren niet laten vervallen per 1 juli. In dat geval blijven de wettelijke vakantie-uren ook na 1 juli openstaan omdat je dan als werkgever verzuimd hebt om de werknemers de mogelijkheid te bieden om de wettelijke vakantiedagen op te maken. De wettelijke vakantiedagen verjaren dan pas na 5 jaar zoals ook geldt voor de bovenwettelijke.

Zieke werknemer

Zieke werknemers bouwen net als “gezonde” werknemers gewoon vakantie-uren op. Als werkgever is het verstandig om ook deze werknemers te stimuleren om vakantie-uren op te nemen. Ook een langdurige zieke werknemer dient vakantie op te nemen (vrij van re-integratie activiteiten). Aldus geldt ook voor deze werknemers gewoon de vervaltermijn van 1 juli voor de wettelijke vakantie-uren. Dit kan anders zijn als de zieke werknemer echt geen vakantie kan genieten, bijvoorbeeld omdat werknemer in het ziekenhuis is opgenomen.

Andere artikelen

Fiscus moet beter helpen

De Belastingdienst moet mensen die geen aangifte(en) doen beter helpen. Maar de echte oplossing van het probleem lijkt ergens anders te liggen.