Goochelen met bijtelling auto

Gepubliceerd op: 7 april 2016

autobrief bijtelling VWGNijhof

In ons artikel over het Privégebruik van de auto berichten we over de regels die vanaf 1 januari 2017 van toepassing worden ten aanzien van de bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak (voor de ondernemer en de werknemer).
In het kader van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Wet uitwerking Autobrief II meldt Staatssecretaris Wiebes dat hij er van overtuigd is dat bestaande auto’s niet toch onder het bijtellingspercentage van 22 kunnen worden gebracht.

Bijtellingspercentage

Het bijtellingspercentage bedraagt op dit moment 25. Maar voor (zeer) zuinige auto’s gelden lagere percentages van 7, 14 en 20.

Vanaf 1 januari 2017 wordt het algemene bijtellingspercentage van 25 verlaagd naar 22. Alleen voor nulemissieauto’s geldt dan nog een lager percentage. Dit bedraagt 4% en wordt toegepast over de cataloguswaarde van de auto tot € 50.000 (over het meerdere bedraagt de bijtelling 22%).
Nulemissieauto’s zijn auto’s die volledig elektrisch worden aangedreven (al dan niet door middel van waterstof). Voor hybride aangedreven auto’s geldt niet langer een lagere bijtelling.

Eerste kenteken

Het toe te passen bijtellingspercentage wordt vastgesteld op het moment waarop de auto voor het eerst op kenteken wordt gezet. Als dat in 2016 is, bedraagt de bijtelling voor het privégebruik van deze, op grond van de wetgeving niet als zuinig aangemerkte auto: 25%. Met ingang van 1 januari 2017 wordt dit niet verlaagd naar 22%.

Volgens de Staatssecretaris kan hier niet mee worden gerommeld, aangezien de datum waarop een auto voor het eerst op kenteken wordt gezet, is gekoppeld aan de auto. Gedurende het bestaan van de auto wijzigt deze datum niet. In het algemeen registreren andere landen dit ook op deze wijze.

Uiteraard kan een leasecontract dat loopt tot september 2016 (bij vervanging in 2016 zou de bijtelling voor de nieuwe auto 25% bedragen) wel worden verlengd, zodat de men nieuwe auto in 2017 ter beschikking krijgt (en de bijtelling 22% – of 4% – bedraagt).
En een leasecontract dat tot in 2017 (of later) loopt, kan voortijdig worden beëindigd om op de vervangende auto wel de 22% bijtelling te kunnen toepassen.
De gevolgen van het verlengen en verkorten van leasecontracten betreffen de afspraken tussen werkgever, werknemer en leasemaatschappij. Met die afspraken bemoeit de Staatssecretaris zich uiteraard niet.

Lagere bijtelling

Als vóór 1 januari 2017 één van de hiervoor genoemde lagere bijtellingen van 7%, 14% of 20% van toepassing is, blijft dat percentage van toepassing gedurende de 60 maanden volgend op de maand waarin het kenteken voor de auto is afgegeven. Daarna wordt de bijtelling bepaald op basis van de dan geldende regeling. Dat zal in de praktijk betekenen dat de bijtelling vanaf maand 61 bedraagt: 25%.

De bijtelling gaat dan namelijk niet naar het dan geldende algemene bijtellingspercentage van 22. Dit heeft te maken met de manier waarop de lagere bijtellingspercentages in de wet zijn geformuleerd. Daar staat namelijk niet dat de bijtelling 7%, 14% of 20% bedraagt, maar dat het de bijtelling van 25% wordt verlaagd met 18%, 11% of 5%. Die verlaging is op het moment waarop de periode van 60 maanden loopt niet meer van toepassing, waardoor het algemene bijtellingspercentage van toepassing is dat gold in de maand waarop de auto op kenteken is gezet.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.