Giftenaftrek afzien vrijwilligersvergoeding

Gepubliceerd op: 18 mei 2023

Afzien van een vrijwilligersvergoeding ten gunste van een het Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is, onder voorwaarden, aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Voorwaarden

Mensen die als vrijwilliger werken voor een ANBI en afzien van hun vrijwilligersvergoeding, kunnen recht hebben op giftenaftrek. Maar dan moeten ze wel voldoen aan de volgende voorwaarden (artikel 6.36 Wet IB 2001):

  • de ANBI heeft een verklaring afgegeven dat de belastingplichtige zich heeft ingezet als vrijwilliger, als bedoeld in de loonbelasting en;
  • de belastingplichtige moet aanspraak kunnen maken op de in die verklaring genoemde vergoeding en;
  • de instelling moet bereid en in staat zijn om de vergoeding uit te keren en;
  • de belastingplichtige moet de vrijheid hebben om over de vergoeding te beschikken.

Vrijwilligersovereenkomst

Bij Hof Den Haag speelde vorig jaar een zaak over deze voorwaarden. Het Hof beslist dat in deze zaak niet voldoende aannemelijk is gemaakt dat belanghebbenden aanspraak konden maken op een vergoeding voor hun vrijwilligerswerk. Het Hof baseert dit op de tussen vrijwilligers en ANBI gesloten vrijwilligersovereenkomst, waarin staat: “De Stichting stelt de vrijwillig(st)er in staat werkzaamheden te verrichten zonder dat hier betalingen tegenover staan.”. Er zijn geen andere regelingen aangereikt waaruit blijkt dat de ANBI voor haar vrijwilligers een vergoedingsregeling kent.

De zaak is voorgelegd aan de Hoge Raad, maar die heeft geen oordeel geveld omdat geen rechtsvraag aan de orde is.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.