Gezonde lunch toch onbelast?

Gepubliceerd op: 17 mei 2023

De Advocaat-Generaal vindt van wel, maar gaat de Hoge Raad hierin mee? En geldt het ook onder de actuele regelgeving?

Gezonde lunch

Het gaat om de zaak die we eerder beschreven in onze artikelen Gezonde lunch belast met loonbelasting en Gezonde lunch. We beschrijven in deze artikelen hoe achtereenvolgens Rechtbank en Hof Den Haag tot de conclusie komen dat een door de werkgever gratis aan werknemers verstrekte gezonde lunch wordt belast met loonbelasting. De werkgever is van mening dat een gezonde lunch kwalificeert als een gericht van loonbelasting vrijgestelde arbovoorziening.

Arbobeleid

De werkgever heeft de vraag voorgelegd aan de Hoge Raad. De Advocaat-Generaal heeft onlangs zijn conclusie bij de zaak uitgebracht. Hij is van mening dat de gratis lunch wel is vrijgesteld van loonbelasting omdat de verstrekking van deze maaltijden onderdeel is van het arbobeleid van de werkgever. Dat de werknemers een privébesparing ervaren, doet daar niet aan af.

Het laatste woord is uiteraard aan de Hoge Raad. Wij zijn benieuwd of de conclusie van de Advocaat-Generaal door de Hoge Raad wordt onderschreven.

Huidige regels

Met ingang van 2022 is de gerichte vrijstelling in de loonbelasting voor arbovoorzieningen aangescherpt. Enkel voorzieningen die voor de werkgever verplicht samenhangen met de verplichtingen op grond van de ARBO-wet kunnen nog gericht vrijgesteld van loonbelasting worden verstrekt. Zie ook ons artikel Vrijstelling arbovoorzieningen aangescherpt. De gratis gezonde maaltijden zullen, naar onze inschatting, in het algemeen niet onder de voor de werkgever verplicht uit de ARBO-wet voortvloeiende verplichtingen vallen.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.