Geld uit TVL snel(ler) beschikbaar

Gepubliceerd op: 24 maart 2021

Met het oog op de liquiditeitsproblemen in veel door de cornacrisis getroffen sectoren is een aantal maatregelen genomen om het geld uit de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) sneller bij de ondernemer te krijgen. Je moet daarvoor wel zelf actie ondernemen!

Vaststelling TVL-1

Eerst een waarschuwing. De termijn voor de aanvraag van de definitieve vaststelling van TVL-1 (subsidieperiode: juni tot en met augustus 2020) loopt af op 31 maart 2021, maar inmiddels is deze termijn verlengd naar 1 juni 2021. Als geen verzoek tot vaststelling van de subsidie wordt ingediend of dat geschiedt te laat, dan stelt RVO de subsidie vast op nihil. Het volledige voorschot moet dan worden terugbetaald.
Onderneem op tijd actie!

Alle aanvragers van TVL-1 hebben van RVO een e-mail gehad met de uitnodiging op de definitieve vaststelling van TVL-1 aan te vragen. De aanvraag wordt gedaan via het loket op www.rvo.nl. Heb je geen e-mail ontvangen, onderneem dan toch snel actie!

Vaststelling TVL-2 nu al mogelijk

Sinds 18 maart 2021 is het mogelijk om te verzoeken om definitieve vaststelling van TVL-2 (subsidieperiode: Q4 van 2020). Op het grootste deel van de volledig en juist ingediende verzoeken zal binnen 2 tot 3 weken worden beslist. Door snel een verzoek om vaststelling van TVL-2 in te dienen, ontvang je derhalve snel het subsidiebedrag (indien van toepassing inclusief de opslag voor horeca of detailhandel) waar je nog recht op hebt.

Een groot deel van de aanvragers van TVL-2 heeft recht op een nabetaling van de subsidie (RVO schat dat 85% van de aanvragers een nabetaling zal ontvangen). Dat komt doordat de voorwaarden van de subsidieregeling na de openstelling zijn verruimd. Deze verruimingen zijn deels niet meegenomen in de uitbetaalde voorschotten omdat ze eerst moesten worden goedgekeurd door de Europese Commissie (die goedkeuring is pas op 15 maart 2021 gegeven).

Er worden vooralsnog geen aanvullende voorschotten uitgekeerd. De verruimingen worden meegenomen in de definitieve vaststelling van de subsidie.

Aanvraagperiode TVL Q1 2021 verlengd

De aanvraag voor TVL over Q1 van 2021 (TVL-3) was mogelijk tot en met 30 april 2021. Dat is verlengd naar 18 mei 2021 (17:00 uur). Met het oog op liquiditeit is het uiteraard verstandig om de subsidie zo snel mogelijk aan te vragen. Je ontvangt dan meestal binnen een paar weken het voorschot.

e-Herkenning niveau 3

Met ingang van 12 april 2021 is voor aanvragen TVL e-Herkenning niveau 3 nodig (op dit moment is niveau 1, 2 en 2+ voldoende). Zorg dat je, zo nodig, tijdig beschikt over e-Herkenning niveau 3.

Voor aanvragen met DigiD verandert er niets.

Andere artikelen