Geen vrijstelling extraterritoriale kosten Oekraïners

Gepubliceerd op: 2 februari 2023

De NOS meldde in november 2022 dat velen van de Oekraïners die naar Nederland zijn gevlucht aan het werk zijn. De Belastingdienst is van mening dat werkgevers voor deze werknemers niet de gerichte vrijstelling voor extraterritoriale kosten (al of niet via de 30%-regeling) mogen toepassen.

De Belastingdienst meldt dit op het Forum Fiscaal Dienstverleners. Volgens de Belastingdienst geldt de vrijstelling voor personen die naar Nederland komen om te werken. Een vluchteling komt om andere redenen naar Nederland. Wij vragen ons af of de situatie van een uit de Oekraïne gevluchte werknemer niet toch zodanig vergelijkbaar is met die van een uit een ander land afkomstige expat, dat het standpunt van de Belastingdienst door de belastingrechter zal worden verworpen.

Extraterritoriale kosten

Extraterritoriale kosten zijn de kosten die een werknemer maakt omdat hij of zij gaat werken in het buitenland. Deze kosten kunnen door de werkgever vrijgesteld van loonbelasting aan de werknemer worden verstrekt of vergoed. Daarbij is er de keuze tussen het vergoeden of verstrekken van de werkelijke kosten (die de werknemer dan vanzelfsprekend goed moet onderbouwen) of de 30%-regeling.

Voorbeelden van extraterritoriale kosten zijn (onder andere):

 • cost of living allowance (extra kosten voor levensonderhoud door een hoger prijspeil in Nederland);
 • kosten voor (verlenging van) officiële papieren (verblijfsvergunningen, rijbewijzen, en dergelijke);
 • kosten voor medische keuringen en vaccinaties in verband met het verblijf in Nederland;
 • dubbele huisvesting omdat de werknemer in het land van herkomst blijft wonen;
 • eerste huisvestingskosten, voor zover die meer bedragen dan 18% van het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking;
 • reiskosten naar het land van herkomst (familiebezoek, gezinshereniging);
 • extra kosten voor het invullen van de Nederlandse aangifte IB (alleen de aangifte van de werknemer, niet die van de partner);
 • cursuskosten om de Nederlandse taal te leren (voor de werknemer en voor zijn of haar gezinsleden);
 • kosten voor het aanvragen van de 30%-regeling.

Geen extraterritoriale kosten zijn (onder andere):

 • uitzendtoelagen, bonussen en vergelijkbare vergoedingen;
 • vermogensverliezen in de woonstaat;
 • aan- en verkoopkosten van een woning;
 • compensatie voor hogere belastingtarieven in Nederland (tax equalisation).

30%-regeling

Het voordeel van de 30%-regeling is dat werkgever en werknemer niet de daadwerkelijke extraterritoriale kosten hoeven te onderbouwen. (Maximaal) 30% van het loon mag gericht vrijgesteld aan de ingekomen werknemer worden vergoed. Voor de voorwaarden van de 30%-regeling verwijzen wij naar onze factsheet. LET OP: de 30%-regeling moet in beginsel vooraf bij de Belastingdienst worden aangevraagd.

De kosten voor een internationale school (of een internationale afdeling van een gewone school) van de kinderen van de expat kunnen buiten de 30%-regeling gericht vrijgesteld van loonbelasting door de werkgever worden vergoed aan de werknemer.

Andere artikelen