Geen pensioen in eigen beheer; wat dan wel?

Gepubliceerd op: 24 januari 2018

Sinds 1 april 2017 mag een directeur-grootaandeelhouder (dga) geen pensioen meer opbouwen in eigen beheer. Welke mogelijkheden heeft de dga wel?

Pensioen

De dga mag ‘gewoon’ pensioen opbouwen. Dat mag hij echter niet meer onderbrengen bij de eigen BV. De premies moeten worden afgestort bij een erkende verzekeraar. Deze middelen worden dan onttrokken aan het vermogen van de BV.

De dga wordt in dit verband gezien als werknemer van de BV. Het pensioen is een onderdeel van de beloning van de werknemer. Als de pensioenpremie voor rekening van de werkgever komt, wordt die niet belast met loon- en inkomstenbelasting. Komt de premie voor rekening van de werknemer, dan mag die via de loonadministratie van de werkgever van het loon worden afgetrokken. Het bruto bedrag van de pensioenpremie rendeert bij de pensioenverzekeraar. De pensioenuitkeringen worden te zijner tijd uiteraard belast. Om de bruto premie te mogen inleggen, moet de pensioenregeling voldoen aan alle fiscale normen.

Lijfrente

Een lijfrente lijkt op een pensioenverzekering. De premies moeten ook bij een erkende verzekeraar worden ondergebracht. Maar daarnaast mag de inleg voor een lijfrente ook op een geblokkeerde bankrekening worden gestort. Je moet je dan wel realiseren dat een bankrekening iets wezenlijk anders is dan een verzekering.

De aftrek van de premie of inleg voor een lijfrente loopt niet via de loonadministratie van de werkgever. Het is een privéaangelegenheid van de werknemer, die moet worden verwerkt in de aangifte inkomstenbelasting. Aftrek is toegestaan voor zover daarvoor voldoende ruimte is. Deze ruimte hangt met name af van je inkomen over het voorgaande jaar en het in dat jaar opgebouwde pensioen. Ben je benieuwd hoeveel premie of inleg voor een lijfrente je mag aftrekken? VWGNijhof rekent het graag voor je uit.

Als de premie of inleg voor een lijfrente voor rekening van de werkgever komt, wordt die eerst belast als loon. Vervolgens moet de aftrek worden gerealiseerd in de aangifte inkomstenbelasting van de werknemer.

De uitkering uit de lijfrenteverzekering en de opnamen van de geblokkeerde spaarrekening worden te zijner tijd belast met inkomstenbelasting.

Pensioen en lijfrente

Het is ook toegestaan om zowel pensioen op te bouwen als premie te betalen of in te leggen voor een lijfrente. Bij de berekening van de ruimte van de aftrek van de premie of inleg voor de lijfrente wordt echter rekening gehouden met het opgebouwde pensioen (via de zogeheten factor A).

Als je achteraf extra pensioen opbouwt, kan dat tot gevolg hebben dat eerdere aftrek van premie of inleg voor een lijfrente wordt teruggedraaid. Een groot voordeel van pensioen boven lijfrente is namelijk dat pensioen veel meer ruimte biedt om belastingvrij voor je oude dag te sparen. Bovendien zijn er in het kader van het pensioen ruimere mogelijkheden om (pensioen)tekorten uit het verleden in te halen.

Netto

Je kunt natuurlijk ook netto sparen voor je oude dag. Dat kan in de vorm van spaartegoeden, maar ook in effecten, onroerend goed of andere soorten beleggingen. Ook de onderneming in je BV’s kunnen de spaarpot voor je oude dag vormen.

Je bent dan niet gebonden aan de strakke fiscale spelregels rond pensioen en lijfrente. En je mag de middelen besteden wanneer en op de wijze waarop je dat zelf wilt. Daar staat tegenover dat bij calamiteiten, zoals faillissement, de in een pensioen- of lijfrente ondergebrachte middelen niet volledig van je mogen worden afgepakt.

Met een financiële planning kun je inzichtelijk maken welke middelen zijn bestemd voor je oude dag. Een fiscale planning voorkomt dat je rendement meer dan nodig wordt afgeroomd door belastingen. Natuurlijk kun je voor deze planningen terecht bij VWGNijhof. Je moet zelf de discipline opbrengen om de middelen, die je bestemt voor je oude dag, niet al eerder op te maken.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.