Geen nieuwe WOZ-beschikking voor erfgenamen

Gepubliceerd op: 17 augustus 2023

In ons artikel WOZ-waarde is leidend halen we de mogelijkheid aan dat erfgenamen de gemeente om een nieuwe WOZ-beschikking vragen, waartegen ze vervolgens bezwaar kunnen indienen.

Medebelanghebbendebeschikking

In een zaak waarin Hof Den Haag recent heeft geoordeeld, speelde een dergelijke medebelanghebbendebeschikking. Het ging om een zoon die de gemeente verzocht om voor de belastingjaren 2019 en 2020 een medebelanghebbendebeschikking af te geven. Zijn vader, die in 2012 was overleden, had een drietal onroerende zaken nagelaten.

Het Hof beslist dat de gemeente de beschikking terecht niet heeft afgegeven. De voorwaarden voor het afgeven van een medebelanghebbendebeschikking zijn dat:

  • de erfgenaam aantoont een individueel belang te hebben bij de vastgestelde aarde van de onroerende zaak en;
  • de verzoeker niet al als eigenaar, genothebbende of gebruiker van de onroerende zaak een reguliere WOZ-beschikking heeft ontvangen.

De gemeente had aan de erfgenamen van de vader een “gewone” WOZ-beschikking uitgereikt. Daarmee had de zoon, aldus het Hof, in zijn hoedanigheid van erfgenaam van zijn vader een WOZ-beschikking ontvangen, waartegen hij rechtsgeldig bezwaar had kunnen maken. Daardoor had hij niet nog eens recht op een medebelanghebbende beschikking.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.