Geen MRB-vrijsteling voor vrijwilligersvervoer

Gepubliceerd op: 24 februari 2022

De houder van een personenauto betaalt motorrijtuigenbelasting (MRB). Voor vrijwilligersvervoer kan een vrijstelling van toepassing zijn.

Vrijstelling

De MRB kent een vrijstelling voor auto’s, die (nagenoeg) geheel worden gebruikt voor vergunningplichtig taxivervoer of voor openbaar vervoer. Vrijwilligersvervoer is niet vergunningplichtig, maar kan toch in aanmerking komen voor deze vrijstelling, mits wordt voldaan een de volgende voorwaarden:

  • het vervoer kwalificeert als taxivervoer, als bedoeld in de Wet personenvervoer;
  • en wordt uitgevoerd door vrijwilligers, die daarvoor geen vergoeding ontvangen;
  • de instelling die het vervoer verricht kwalificeert voor de BTW als ondernemer.

Vrijwilligersvervoer

Op de laatstgenoemde voorwaarde gaat het mis in een zaak waarin de Hoge Raad onlangs het oordeel van het Hof bevestigde. De stichting in die zaak gebruikt een motorrijtuig voor vrijwilligersvervoer van gehandicapten. De mensen die worden vervoerd, betalen echter geen vergoeding (ook niet een kleine bijdrage), waardoor de stichting niet kwalificeert als BTW-ondernemer. Een kleine (maar niet symbolische) eigen bijdrage van de passagiers had de stichting de MRB-vrijstelling opgeleverd.

Andere artikelen