Geen MIA bij short stay

Gepubliceerd op: 4 juli 2023

Het begrip “short stay” komen we meestal tegen in het kader van de BTW. Bij Rechtbank Gelderland was echter de toepassing van de MIA aan de orde.

Short stay

Met short stay wordt bedoeld het tijdelijk bewonen van een woonruimte. Tijdelijk houdt in een periode van tussen de 7 dagen en 6 maanden. In de BTW is dan in beginsel geen sprake van verhuur van woonruimte, waarop een BTW-vrijstelling van toepassing is, maar van met BTW belaste exploitatie. Dat heeft als voordeel dat de BTW-voordruk, bijvoorbeeld op een (kostbare) (ver)bouw(ing), kan worden afgetrokken.

MIA

MIA is de afkorting voor Milieu-InvesteringsAftrek. Voor milieu-investeringen die op de milieulijst staan vermeld, kan een ondernemer een percentage van de met de investering gemoeide uitgaven aftrekken van de winst. Investeringen in woningen komen echter niet in aanmerking voor MIA.

Belanghebbende in de zaak die bij Rechtbank Gelderland speelde, stelde dat hij geen woningen verhuurde, maar hotelkamers. De kamers konden voor maximaal 6 maanden worden gehuurd, ze werden dagelijks schoongemaakt en het beddengoed werd periodiek gewisseld. Op milieu-investeringen in hotelkamers kan wel MIA worden geclaimd.

De Rechtbank beslist dat MIA alleen kan worden toegepast indien de appartementen uitsluitend als onderdeel van een hotelarrangement aan de gasten ter beschikking worden gesteld. De Rechtbank haalt onder andere een arrest van de Hoge Raad aan uit 2019. Daarin besliste de Hoge Raad dat een B&B niet kan worden aangemerkt als een hotel omdat de opstallen naar hun aard en inrichting woningen zijn en bestemd zijn om als zodanig te worden gebruikt.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.