Geen kostenaftrek voor niet betaalde uren

Gepubliceerd op: 14 mei 2020

Een ondernemer, die winst uit onderneming geniet, mag alle zakelijke kosten aftrekken van de winst. Hetzelfde geldt voor de resultaatgenieter. Het resultaat uit overige werkzaamheden wordt immers bepaald met toepassing van de regels voor winst uit onderneming.

Niet betaalde uren

Een ondernemer verricht werkzaamheden op het gebied van projectmanagement en procesbegeleiding van ruimtelijke plannen. De opdrachten betreffen grotere projecten, waarvoor de opdrachten via aanbesteding (tenderen) worden verkregen. Daardoor moeten substantiële werkzaamheden worden verricht om een opdracht te verwerven.

Wanneer een opdracht niet wordt gegund, worden deze werkzaamheden niet betaald. Deze kosten wil belanghebbende ten laste van zijn winst uit onderneming brengen. Hij berekent de waarde van de niet betaalde uren op € 125 (voor 2013) en € 133 (voor 2014) per uur.

Rechtbank Den Haag

De Rechtbank Den Haag beslist echter dat gewerkte uren voor een eigen onderneming of werkzaamheid niet kunnen kwalificeren als aftrekbare kosten. Er is immers geen sprake van op de ondernemer drukkende uitgaven of kosten.

Andere artikelen

Top 10 prinsjesdag 2023

Welke belangrijke fiscale voorstellen kwamen op Prinsjesdag 2023 uit het koffertje van demissionair minister Kaag van Financiën? Wij zetten de tien belangrijkste...

Pin It on Pinterest

Share This