Geen intracommunautaire leveringen, maar afstandsverkopen

Gepubliceerd op: 9 januari 2020

Moeilijke termen, die we je zo meteen uit zullen leggen. Het verschil is dat de BTW op intracommunautaire leveringen 0% bedraagt, terwijl op afstandsverkopen in Nederland de BTW moet worden afgedragen. De problematiek speelt onder andere bij internationaal opererende webshops.

Rechtbank

Aanleiding is een uitspraak van de Rechtbank Gelderland. Die betreft een in Nederland gevestigde verkoper van hoogwaardige uurwerken. Hij verkoop de uurwerken in diverse landen. Dat geschiedt in eerste instantie via een internetplatform. Later worden de uurwerken geleverd aan een in het land van bestemming gevestigde rechtspersoon, die vervolgens doorlevert aan de uiteindelijke afnemer.

Bewijslast

De ondernemer neemt de stelling in dat sprake is van intracommunautaire leveringen. Vaste rechtspraak is dat de (zeer strenge) bewijslast daarvoor rust op de ondernemer. Die moet bewijzen dat:

  • de goederen zijn geleverd aan een BTW-ondernemer (door verificatie van het BTW-identificatienummer van de afnemer) en;
  • ze daadwerkelijk van Nederland naar de EU-lidstaat van bestemming zijn vervoerd.

De intracommunautaire levering geschiedt in Nederland tegen het 0%-tarief. De ontvangende ondernemer moet in zijn of haar lidstaat echter BTW afdragen in verband met de intracommunautaire verwerving van de goederen.

Afstandsverkopen

De Rechtbank beslist dat de ondernemer niet aan bovenstaande bewijslast heeft voldaan in de periode waarin hij via het internetplatform werkte. Wel in de periode daarna, toen de leveringen plaatsvonden aan buitenlandse rechtspersonen.

Met name is niet voldaan aan de eis dat vast moet staan dat is geleverd aan een BTW-ondernemer. En dan komt de regeling voor afstandsverkopen om de hoek kijken. Van een afstandsverkoop is namelijk sprake als wordt geleverd:

  • aan een niet-BTW-ondernemer en;
  • de verzending of het vervoer van het goed door de leverancier wordt verricht of geregeld.

Voor de BTW ligt dan de plaats van de levering in Nederland, waardoor in Nederland BTW moet worden afgedragen (uiteraard tegen de normale BTW-tarieven; niet tegen 0%).

Drempel

Zodra een drempel wordt overschreden, is de BTW niet meer in Nederland verschuldigd, maar in de lidstaat van bestemming van de goederen.

Per lidstaat geldt een afzonderlijke drempel. Bij overschrijding van de drempel voor afstandsverkopen moet de Nederlandse ondernemer zich in de betreffende lidstaat melden om aldaar aan de BTW-verplichtingen te voldoen. In het algemeen zal daarvoor in het betreffende land een adviseur moeten worden ingeschakeld.

Nieuwe regels

Er zijn nieuwe BTW-regels in de maak voor afstandsverkopen (e-commerce). We beschrijven ze in ons artikel Vereenvoudiging BTW elektronische handel.

Uitvoer

De regeling voor afstandsverkopen speelt niet wanneer de goederen naar een bestemming buiten de EU worden gestuurd. Dan is sprake van uitvoer uit de Unie. Voor uitvoer vanuit Nederland naar buiten de EU geldt het 0%-tarief.

Andere artikelen