Geen fiscale pijn voor Volkswagen-rijder

20151202_sjoemel_diesel_Volkswagen_VWGNijhof

Het zal niemand zijn ontgaan dat met (diesel)auto’s van het merk Volkswagen is gesjoemeld. Dat sjoemelen is ontdekt in de Verenigde Staten en daar wordt gekeken naar de uitstoot van stikstofoxide (NOx). De Nederlandse belastingmaatregelen ter stimulering van milieuvriendelijke auto’s (lagere BPM, lagere bijtelling) kijken naar de uitstoot van koolstofdioxide (CO2). Uit antwoorden op kamervragen blijkt dat Volkswagen in Europa bij circa 800.000 auto’s uit de Volkswagen Groep onregelmatigheden heeft ontdekt bij het bepalen van de CO2-uitstoot.

Welke gevolgen dit heeft voor de Nederlandse belastingheffing wordt nog onderzocht. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijke en gewenste vervolgstappen met het oog op de door de Nederlandse Staat gemiste belastinginkomsten. Volkswagen Groep heeft in een brief aan de Minister van Financiën aangegeven alle eventuele additionele heffingen door een te lage fabrieksopgave van de CO2-uitstoot van auto’s uit de Volkswagen Groep voor haar rekening te nemen. Volkswagen Groep heeft de competente autoriteiten uitdrukkelijk verzocht om geen claims neer te leggen bij consumenten. Dat betekent dat de berijders van auto’s afkomstig van de Volkswagen Groep geen fiscale pijn zullen ondervinden van het gesjoemel.

Andere artikelen

Afbetaling coronaschulden

Met ingang van oktober 2022 moeten ondernemers hun coronaschulden aflossen aan de Belastingdienst. We zetten de regels die daarbij gelden voor je...

Restwaarde leasefiets

De Staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit een goedkeuring gegeven voor de bepaling van de restwaarde van een “leasefiets”.

De belastingplannen voor 2023

Welke belangrijke fiscale voorstellen kwamen op Prinsjesdag 2022 uit het koffertje van minister Kaag van Financiën? Wij zetten de tien belangrijkste voor...