Geen extra belastingvrije loonbestanddelen

Gepubliceerd op: 22 oktober 2019

De vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) wordt in de belastingplannen voor 2020 verruimt van 1,2% naar 1,7% van de loonsom. Deze verruiming geldt slechts voor de eerste € 400.000 aan loonsom. Daarboven blijft de vrije ruimte beperkt tot 1,2%.

Concernregeling

Groepen vennootschappen kunnen er voor kiezen om voor de WKR te worden aangemerkt als een concern. Deze keuze kunnen ze elk jaar opnieuw maken in de maand waarin de WKR wordt afgewikkeld. Alle vennootschappen die aan de criteria voldoen, horen dan tot het “WKR-concern”.

Het voordeel van de concernregeling is dat de vrije ruimte van alle tot het concern behorende vennootschappen op één hoop wordt gegooid. De door concernvennootschappen niet benutte vrije ruimte, wordt zo benut door vennootschappen die de vrije ruimte overschrijden.

Met ingang van 2020 is het nadeel van het toepassen van de concernregeling dat dan slechts één keer het opstapje van € 400.000 kan worden benut. De NOB heeft nog gesuggereerd dat dit voordeel zou moeten doorwerken naar de concernregeling, maar daar gaat de Staatssecretaris niet in mee.

Geen extraatjes

In de Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Belastingplan 2020 geeft Staatssecretaris Snel aan dat er vanuit de werkgevers zeer diverse wensen worden geuit voor de uitbreiding van de mogelijkheden om werknemers belastingvrije vergoedingen of verstrekkingen te doen toekomen. Aan geen van deze wensen wordt tegemoetgekomen. Reden is dat daarvoor de budgettaire dekking ontbreekt.

Tot de geuite wensen behoort het vrijstellen van feesten en partijen op externe locaties. Daarvan hoort de factuurwaarde tot het loon van de werknemers, maar uiteraard wordt dit voordeel door werkgevers in het kader van de WKR bijna altijd aangewezen als eindheffingsbestanddeel. Aan een feestje op de werkplek wordt voor de loonbelasting een aanzienlijk lagere waarde toegerekend.

Andere wensen, waaraan onder andere niet wordt tegemoetgekomen zijn: de uitbreiding van de faciliteit voor jubileumjaren, het herintroduceren van de normrente voor personeelsleningen en het vrijstellen van het kerstpakket.

Tarief

Er is ook geen ruimte om het eindheffingstarief te verlagen. Het bedrag waarmee het totaal van de aangewezen vergoedingen en verstrekkingen de vrije ruimte overschrijdt, wordt op dit moment belast tegen een eindheffingstarief van 80%. De NOB heeft voorgesteld om dit te verlagen naar 76,15%. De onderbouwing daarvan is dat daarmee zou worden aangesloten bij de daling van het toptarief (van 51,75% in 2019 naar 49,5% in 2020).

Volgens Staatssecretaris Snel is er echter geen koppeling tussen het gebruteerde toptarief en het eindheffingstarief van de werkkostenregeling. Bij het nieuwe toptarief van 49,5% hoort een gebtureerd tarief van ongeveer 98%. Dat is nog steeds fors hoger dan het eindheffingstarief van 80%.

Optimaliseren

Overigens blijkt uit onderzoek dat veel werkgevers hun vrije ruimte van de WKR (lang) niet optimaal gebruiken. Hetzelfde geldt voor de (gerichte) vrijstellingen en lagere waarderingen. VWG bekijkt graag met jou hoe je alle faciliteiten in de loonbelasting optimaal kunt inzetten.

 

 

Andere artikelen

Fiscus moet beter helpen

De Belastingdienst moet mensen die geen aangifte(en) doen beter helpen. Maar de echte oplossing van het probleem lijkt ergens anders te liggen.