Geen dienst voor de BTW, maar een levering

Gepubliceerd op: 27 juli 2023

Een ondernemer biedt via het platform bol.com parfums aan. Hij hanteert daarbij de voorwaarde dat hij de parfums op naam van zijn afnemer bestelt bij een leverancier. Met behulp van software bepaalt hij waar de bestelde parfum het goedkoopst kan worden gekocht.

Dienst?

De transactie wordt als volgt afgewikkeld. De Duitse leverancier levert de parfum, belast met 19% Duitse BTW, af bij het Duitse kantooradres van de ondernemer. Die verpakt de parfum in een neutrale verpakking en verzendt het product naar de Nederlandse afnemer. Het verschil tussen de verkoopprijs en de aankoopprijs merkt de ondernemer aan als bemiddelingsfee en over die fee draagt hij 19% Duitse BTW af.

Leveringsbegrip voor de BTW

Rechtbank Zeeland-West-Brabant is het met de Belastingdienst eens dat geen sprake is van een dienst (bemiddeling), maar van de levering van goederen. Dit oordeel baseert de rechtbank op het leveringsbegrip zoals dat geldt voor de BTW. Voor de BTW is sprake van een levering van goederen indien sprake is van de overgang van de macht om als eigenaar over een goed te beschikken. Doordat de ondernemer het goed door de leverancier op zijn kantooradres laat afleveren, verkrijgt hij de feitelijke macht om als eigenaar over het goed te beschikken. De parfum wordt daarom door de leverancier aan de ondernemer geleverd en vervolgens door de ondernemer aan de afnemer.

Afstandsverkopen

In plaats van 19% Duitse BTW over de bemiddelingsfee is de ondernemer 21% Nederlandse BTW verschuldigd over de aan de afnemer berekende verkoopprijs. Ervan uitgaande dat de afnemer een particulier is, is namelijk sprake van een afstandsverkoop. Voor de BTW ligt de plaats van levering bij een afstandsverkoop daar waar de afnemer woont, derhalve in Nederland (tenzij het totaal van de afstandsverkopen in een kalenderjaar minder bedraagt dan € 10.000).

De Duitse BTW die drukt op de inkoop van de parfums, moet de ondernemer bij de Duitse fiscus terugvorderen.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.