Geen BTW over contributie autovereniging

Gepubliceerd op: 10 maart 2023

Rechtbank Noord-Holland heeft beslist dat over de contributie voor het lidmaatschap van een vereniging van liefhebbers van auto’s van een bepaald merk geen BTW is verschuldigd.

Vereniging

Lid van de vereniging zijn eigenaren en liefhebbers van een bepaald merk auto’s. Zij betalen per jaar € 65 aan contributie. De partner van een lid kan gratis deelnemen aan de activiteiten van de vereniging. De vereniging organiseert onder meer beurzen, evenementen, toerritten, club- en sleutelavonden. Daarnaast brengt de vereniging een clubblad uit en wordt een website onderhouden.

Formulier

De Belastingdienst stuurt de vereniging in 2018 een vragenformulier ter beoordeling van de belastingplicht (waarschijnlijk in het kader van de actie Stivers: Extra aandacht van de Belastingdienst voor stichting en vereniging). Naar aanleiding van de op het formulier vermelde antwoorden is de Belastingdienst van mening dat de vereniging BTW-ondernemer is en heft BTW na over de ontvangen contributie.

Rechtstreeks verband

De Rechtbank onderzoekt of er een voldoende rechtstreeks verband bestaat tussen de activiteiten van de vereniging (de prestaties) en de ontvangen contributie (de vergoeding). Dat is niet het geval omdat partners van leden onbeperkt aan alle activiteiten kunnen deelnemen en bij de activiteiten vaak ook niet-leden welkom zijn (bijvoorbeeld een buurman van een lid, die toevallig geïnteresseerd is in een besproken onderwerp. Verder overweegt de rechtbank dat de leden altijd hetzelfde bedrag aan contributie betalen, ongeacht het aantal georganiseerde activiteiten en dat ze niet kunnen afdwingen hoeveel en welke activiteiten de vereniging organiseert.

Over de contributie is de vereniging geen BTW verschuldigd. BTW moet wel worden afgedragen over de ontvangen entreegelden omdat daar wel sprake is van een rechtstreeks verband tussen het verlenen van toegang tot de beurs en de ontvangen entreegelden.

Hoger beroep?

Onbekend is of de Belastingdienst hoger beroep instelt tegen de uitspraak van de rechtbank. Veel verenigingen zitten er niet op de wachten dat over hun contributies BTW moet worden afgedragen, tenzij ze een flinke aftrek van voorbelasting kunnen claimen (bijvoorbeeld omdat is geïnvesteerd in vastgoed). Voor veel verenigingen geldt een BTW-vrijstelling. Zo is er voor de niet-commerciële sport de sportvrijstelling en voor de fondsenwervende activiteiten van verenigingen met vrijgestelde activiteiten is er de fondsenwervingsvrijstelling. Meer informatie over belastingplicht van stichting en vereniging vind je in onze uitgebreide notitie Belastingplicht van stichting en vereniging.

Andere artikelen