Geen betalingskorting vennootschapsbelasting

Gepubliceerd op: 27 december 2022

Rechtspersonen die hun voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2023 in één keer betalen vóór 1 maart 2023, krijgen geen korting.

Wel voor IB

De betalingskorting geldt nog wel voor voorlopige aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Belastingplichtigen die het totaal op deze aanslagen verschuldigde bedrag in één keer vóór 1 maart 2023 betalen, mogen de op de aanslag vermelde betalingskorting aftrekken van het bedrag van de aanslag. Wie vergeet om de betalingskorting af te trekken, betaalt teveel. De Belastingdienst stort de betalingskorting dan terug.

Betalingskorting

De laatste jaren was de betalingskorting voor de inkomstenbelasting overigens vaak al niet meer dan € 1. Dat komt doordat de korting wordt berekend op basis van het tarief van de invorderingsrente. En door de coronacrisis stond dit tarief voor de inkomstenbelasting lange tijd op slechts 0,01%. Op basis van dit tarief kwam de naar boven afgeronde korting bijna altijd op € 1.

Met ingang van 1 januari 2023 gaat het tarief van de invorderingsrente naar 2%, per 1 juli 2023 naar 3% en vanaf 1 januari 2024 weer op de “normale” 4%.

Voor de vennootschapsbelasting was de invorderingsrente niet verlaagd naar 0,01%, maar naar 4% en bedraagt dit tarief per 1 januari 2022 weer 8%.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.