Geen basiscontract voor studenten en scholieren

Gepubliceerd op: 20 juni 2023

Het nieuwe basiscontract hoeft niet te worden gehanteerd voor studenten en scholieren. Dat schrijft Minister Van Gennip in antwoorden op Kamervragen.

Basiscontract

In de plannen voor het arbeidsmarktbeleid (zie ook ons artikel Einde flexibele arbeidsmarkt?) wordt het oproepcontract vervangen door een nieuw type basiscontract. In een dergelijk contract moet verplicht een minimale arbeidsomvang worden afgesproken, niet zijnde nul uren, voor maximaal een periode van een kwartaal. Werknemers die structureel boven hun minimale arbeidsomvang werken, kunnen een beroep doen op het rechtsvermoeden over de arbeidsomvang (artikel 7:610b BW). De verplichting voor het aanbieden van een vaste arbeidsomvang na 12 maanden zal ook van toepassing zijn op het basiscontract (bij CAO zal voor specifieke seizoensfuncties afgeweken kunnen worden van deze verplichting).

Studenten en scholieren

Omdat voor studenten en scholieren niet werk, maar studie, de hoofdactiviteit is en de opstap naar de arbeidsmarkt via een bijbaan niet moet worden bemoeilijkt, worden bijbanen uitgezonderd van het basiscontract. Studenten en scholieren, die gemiddeld over het jaar maximaal 16 uur per week werken (dan is sprake van een bijbaan), kunnen onder voorwaarden blijven werken op basis van het huidige oproepcontract.

Andere artikelen