Geen aftrek voor eigen uren

Gepubliceerd op: 3 januari 2023

Een ondernemer kan niet een bedrag aftrekken van zijn winst voor het werk wat hij zelf heeft verricht.

Logisch

Dat is logisch, zal je wellicht denken. De inkomstenbelasting beoogt immers onder meer om het met arbeid verdiende inkomen te belasten. Toch verdedigt een kunstenaar dat hij terecht ruim € 7.000 aan verkoopkosten ten laste van zijn winst heeft gebracht. Dit bedrag bestaat uit het door de kunstenaar geschatte aantal aan de onderneming bestede uren, vermenigvuldigd met een uurtarief van € 65.

Hof Arnhem-Leeuwarden begint uiteraard met de constatering dat op de kunstenaar het bewijs rust dat sprake is van ten behoeve van de onderneming gemaakte kosten. Dat bewijs kan hij echter niet leveren omdat “vergoedingen” voor door een ondernemer zelf verrichte arbeid geen “kosten” van de onderneming zijn. Er worden immers voor deze kosten simpelweg geen uitgaven gedaan.

Zo kunnen bijvoorbeeld ook geen kosten worden afgetrokken voor de arbeid die vrijwilligers gratis verrichten. Alleen een het algemeen nut of het sociaal belang behartigende instelling (ANBI of een SBBI), die haar winst hoofdzakelijk behaalt met behulp van vrijwilligers, mag de fictieve kosten voor de arbeid van de vrijwilligers van haar met vennootschapsbelasting te belasten winst aftrekken.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.