Geen aftrek eigen woningrente grensarbeider

Gepubliceerd op: 1 juni 2023

De rente op de leningen die een in Duitsland wonende werknemer had afgesloten voor zijn Duitse woning is niet aftrekbaar als eigen woningrente.

De werknemer, die de procedure aanspant waarin Rechtbank Zeeland-West-Brabant recent heeft geoordeeld, koopt in 2013 een woning in Duitsland en gaat daar wonen. Hij blijft in Nederland in loondienst werken. Over zijn salaris is de werknemer in Nederland loon- en inkomstenbelasting verschuldigd. De rente op zijn Duitse eigen woning is in Nederland aftrekbaar indien van de wereldwijd door de werknemer ontvangen inkomsten 90% of meer in Nederland wordt belast en de werknemer daarvan aan de Nederlandse Belastingdienst een inkomensverklaring overlegt, die door de Duitse fiscus is ondertekend.

Aflossingseis

De werknemer had de leningen afgesloten bij een Duitse bank. Voor aftrekbaarheid van de rente in Nederland moeten de leningen vanzelfsprekend voldoen aan de daar in Nederland aan gestelde eisen. Die zijn met ingang van 2013 gewijzigd doordat de aflossingseis is toegevoegd. De aflossingseis houdt in dat de lening tenminste in 360 maanden annuïtair moeten worden afgelost. Beide Duitse leningen liepen 35 jaar en op één van beide leningen werd niet afgelost. De Rechtbank kan daarom weinig anders dan concluderen dat de rente niet als eigen woningrente aftrekbaar is.

Nieuw feit?

De werknemer doet nog een poging om het onheil af te wenden, door de stellen dat het voor navordering benodigde nieuwe feit ontbreekt. Ook hiermee maakt de Rechtbank korte metten. De Belastingdienst mag bij het opleggen van een aanslag uitgaan van de juistheid van de in de aangifte vermelde gegevens. Het was niet onwaarschijnlijk dat de gegevens in de aangiften klopten. Er kon namelijk sprake zijn van een op 31 december 2012 bestaande eigen woningschuld, waarvoor de aflossingseis niet geldt.

Ook het beroep van de werknemer op het vertrouwensbeginsel strandt. Het enkel volgen van de aangifte door de Belastingdienst wekt geen vertrouwen op. Nergens blijkt in de zaak dat de Belastingdienst een weloverwogen standpunt heeft ingenomen.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.