Garageboxen toch vrij van BTW verhuren

Gepubliceerd op: 24 september 2015

20150924_verhuur_garageboxen_VWGNijhof

Begin 2014 maakte de Rechtbank Breda uit dat de verhuur van een garagebox in het kader van de BTW moet worden gezien als de verhuur van parkeerruimte voor voertuigen. Die prestatie is uitgezonderd van de BTW-vrijstelling voor verhuur van onroerend goed, waardoor de verhuur van de garagebox, aldus de rechtbank, werd belast met BTW.

In een uitspraak van 11 september 2015 heeft het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch de hiervoor beschreven uitspraak teruggedraaid. Volgens het Hof is sprake van een multifunctionele ruimte en niet van (enkel) een parkeerplaats. De verhuur van dergelijke multifunctionele ruimten valt derhalve wel onder de BTW-vrijstelling voor verhuur van onroerend goed.

Het Hof acht enerzijds beslissend dat in de huurovereenkomst was bepaald dat de garagebox mocht worden gebruikt voor het stallen van voertuigen, maar ook voor andere doeleinden. De huurovereenkomst bepaalde namelijk dat het gehuurde mocht worden gebruikt als garage/bergruimte. Anderzijds overweegt het Hof dat de rechtbank terecht heeft overwogen dat aan ervaringsregels in het maatschappelijk verkeer de wetenschap te ontlenen dat garageboxen veelal plegen te worden gebruikt voor andere doeleinden dan het stallen van voertuigen.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.