Foto’s voor waardebepaling WOZ

Gepubliceerd op: 14 maart 2024

De waarderingskamer heeft een instructie gepubliceerd over het opvragen van foto’s door gemeenten.

WOZ

De gemeente moet van het in haar grondgebied gelegen vastgoed elk jaar de WOZ-waarde vaststellen. Veel gemeenten hebben dit uitbesteed aan een samenwerkingsverband met andere gemeenten; een “belastingsamenwerking”.

WOZ is de afkorting van Wet waardering onroerende zaken. De op grond van de WOZ vastgesteld waarde is de basis voor de onroerende zaak belasting, die door de gemeente wordt geheven. Daarnaast is WOZ-waarde onder andere van belang in het kader van de inkomsten- en vennootschapsbelasting, alsmede in het kader van de erf- en schenkbelasting.

Secundaire objectkenmerken

Voor een goede waardebepaling heeft de gemeente uiteraard ook informatie nodig over de secundaire kenmerken van het object. Dat betreft de kwaliteit, de onderhoudstoestand en het voorzieningenniveau van het object. Op de eigenaar en/of de gebruiker van het object rust dan ook de verplichting tot het verstrekken van de daarvoor benodigde inlichtingen. Die inlichtingen kan de gemeente inwinnen door middel van een inlichtingenformulier of een inpandige opname (een taxateur die op bezoek komt).

Foto’s

Toen tijdens de coronatijd een inpandige opname niet altijd mogelijk was, zijn gemeenten begonnen met het inwinnen van informatie door het opvragen van foto’s. Het opvragen van foto’s van woningen levert het risico op van schending van de privacy van de bewoner(s). De door de waarderingskamer uitgevaardigde instructie houdt dan ook in dat de gemeenten die foto’s opvragen een Data protection impact assessment (DPIA) moeten opstellen en hanteren om te waarborgen dat alleen foto’s zonder privacygevoelige informatie worden gebruikt.

Veel succes!

Het zal namelijk niet meevallen om foto’s te maken die voldoen aan de privacyregels. Een stuk eenvoudiger lijkt het om de gemeentelijke taxateur toe te laten tot je woning.

Wat mag (in elk geval) niet op de foto’s?

  • personen;
  • foto’s van personen;
  • uitingen van geloofsovertuiging;
  • privacygevoelige voorkeuren, gezondheid of ras.

Daarnaast geeft de instructie een aantal voorbeelden van wel en niet op de foto’s toegestane kenmerken van de woning:

  • WEL: trappen, muren, vloeren, plafonds (vochtplekken, scheuren, houtrot) maar GEEN: meubels, vloerkleden of schilderijen;
  • WEL: afwerking van keuken(kastjes), badkameronderdelen (bad, vloer, douche) maar GEEN: keukengerei, voedsel, toiletartikelen of medische voorzieningen;
  • WEL: raamkozijnen, (centrale) verwarming, energievoorzieningen zoals isolatie maar GEEN: bedden, kasten of lampen.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.