Forse huurverhoging

Gepubliceerd op: 21 juni 2022

Tijdens de coronapandemie is er veel gesproken en geprocedeerd over huurkorting vanwege de verplicht opgelegde sluiting van bedrijven en de daarmee gepaard gaande omzetdaling. Na de antwoorden van de Hoge Raad leek het even rustig omtrent dit onderwerp. Echter vanwege de hoog opgelopen inflatie ontstaat er wederom discussie over de huurprijs.

Indexering

In de meeste huurcontracten van winkelpanden en bedrijfspanden is de volgende bepaling opgenomen inzake de jaarlijkse huurverhoging:

de formule: de gewijzigde huurprijs is gelijk aan de geldende huurprijs op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die ligt zestien kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast.

Normaliter ligt de huurverhoging op basis van de bovengenoemde formule tussen de 1% en 3%. Vanwege de extreem hoge inflatie zal dit jaar de huurverhoging tussen de 6% en 9% kunnen uitkomen. De huurverhoging kan je uiteraard zelf berekenen maar dit kan ook middels de tool van het CBS. Hierbij de link: Bereken huurverhoging vrije sector huurwoning of bedrijfspand (cbs.nl)

Afwijking in de huurovereenkomst

Zeker nu is het voor zowel huurder als verhuurder verstandig om de gemaakte afspraken in de huurovereenkomst erbij te pakken. Soms worden er bijvoorbeeld afwijkende afspraken gemaakt in de huurovereenkomst ten aanzien van de huurverhoging. Als huurder dien je er rekening mee te houden dat dit jaar de huur wel eens fors kan stijgen.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.