Forfaitaire rendementen box 3 voor 2022 bekend

Gepubliceerd op: 15 maart 2023

Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft de voor 2022 in het kader van het rechtsherstel te hanteren forfaitaire rendementen bekend gemaakt.

De laagste van

Voor 2022 geldt nog dat het inkomen uit sparen en beleggen (box 3) wordt vastgesteld op het laagste bedrag van:

  • het op grond van de wet berekende inkomen;
  • het op grond van het rechtsherstel berekende inkomen.

De Belastingdienst past dit automatisch toe. Gezien de verwachte procedures bij de belastingrechters over de vraag of dit systeem door de beugel kan, is het verstandig om, ongeacht de gebruikte methode, ter behoud van rechten op tijd bezwaar te maken tegen definitieve aanslagen inkomstenbelasting waarin inkomen uit sparen en beleggen (box 3) is begrepen.

Forfaitaire rendementen

Voor het rechtsherstel hanteert de Belastingdienst een drietal vermogenscategorieën, met elk een eigen forfaitair rendement:

  • banktegoeden: 0,00%;
  • overige bezittingen: 5,53%;
  • schulden: -/- 2,28%.

Het forfaitaire rendement voor overige bezittingen was al bekend. Beleggers zullen deze 5,53%, gezien de in 2022 geleden (koers)verliezen, als extreem hoog ervaren. De VEB heeft dan ook al aangekondigd te overwegen om een proefprocedure op te starten. Zie ons artikel Proefprocedure over beleggingen in box 3 in 2022.

Het forfaitaire rendement voor banktegoeden van 0,00% zal voor niemand een probleem zijn. De vraag is nog wel wat allemaal onder een banktegoed wordt verstaan. Zie onder andere ons artikel Aandeel VvE-reserve waarderen als banktegoed.

Het negatieve rendement op schulden, van 2,28%, valt toch wel wat tegen, als het wordt afgezet tegen de forse rentestijgingen waarmee we sinds medio 2022 te maken hebben. Bezittingen in box 3, waarvan de aanschaf met een lening is gefinancierd, worden in 2022 per saldo belast tegen een rendement van: 5,53% -/- 2,28% = 3,25% (tenzij het saldo van het totaal van de bezittingen en het totaal van de schulden minder bedraagt dan heffingvrije vermogen).

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.