Fiscus weet toch niet alles

Gepubliceerd op: 27 augustus 2015

20150826_fiscusweetnietalles_VWGNijhof

Als de fiscus je aangifte voor je invult, is het niet onlogisch dat je aanneemt: “ze weten alles van me, zover het relevant is voor mijn aangifte”. Toch wordt rond de vooringevulde aangifte (ook wel VIA genoemd) meermalen gewaarschuwd dat de verantwoordelijkheid voor het indienen van een correcte en volledige aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen voor de volle 100% rust op de belastingplichtige. Het is dus zaak dat u de door de fiscus ingevulde gegevens zorgvuldig controleert en checkt of die gegevens volledig zijn.

Dat is onlangs glashelder bevestigd door de Rechtbank Den Haag. Daar stelde een belastingplichtige dat hij er op mocht vertrouwen dat de VIA compleet was. Hij meende dan ook dat de fiscus zijn aangifte niet met deze uitkering mocht corrigeren. De Rechtbank oordeelde echter, naar onze mening terecht, dat de belastbaarheid van de uitkering voortvloeit uit de wet en dat de omstandigheid dat de uitkering niet in de VIA was vermeld geen reden is om de aangifte niet te corrigeren.

Andere artikelen