Fiscale voorstellen uit de Voorjaarsnota 2024

Gepubliceerd op: 17 april 2024

Demissionair Minister Van Weyenberg van Financiën heeft de Voorjaarsnota 2024 gepresenteerd. Wij halen er wat fiscale voorstellen voor je uit.

Dat doen we wel met de nadrukkelijke kanttekening dat volkomen onzeker is of deze voorstellen de parlementaire eindstreep halen. Het demissionaire Kabinet beschikt immers niet over een meerderheid in het Parlement. En de onderhandelingen inzake de formatie van een nieuw Kabinet zijn nog niet zover gevorderd dat duidelijk is welke fiscale voorstellen uit dat proces rollen.

MKB-vrijstelling

De MKB-winstvrijstelling bedraagt in 2024 13,31%. Voor 2025 zou dit worden verlaagd naar 12,7%. In de voorjaarsnota wordt een verdere vermindering voorgesteld naar 12,03%. De MKB-vrijstelling stelt de winst van IB-ondernemers deels vrij van inkomstenbelasting.

Doorlopen en afwisselend gebruikte bestelauto

Voor een doorlopend en afwisselend gebruikte bestelauto mag de werkgever de bijtelling voor het privégebruik “afkopen” met loonbelasting op grond van de eindheffingsregeling. Deze werkgever betaalt dan per doorlopend en afwisselend gebruikte bestelauto € 300 aan loonbelasting. Dit bedrag zal worden verhoogd omdat het sinds de invoering in 2006 niet is gecorrigeerd voor inflatie. Wat het bedrag wordt, vermeldt de Voorjaarsnota niet.

Bestrijding structuren met short stay

In het kader van de BTW wordt een herzieningsregeling ingevoerd ter bestrijding van constructies met “short stay-verhuur” van vastgoed. Het voorstel tot invoering van deze regeling heeft tot begin april ter internetconsulatie gelegen. De herzieningsregeling zal van kracht worden voor verbouwingsprojecten van vastgoed die na 1 januari 2026 in gebruik worden genomen.

Pensioen ineens

De ingang van het wetsvoorstel op grond waarvan een deel van een pensioenaanspraak ineens kan worden uitgekeerd, staat op 1 juli 2024. Deze datum kan niet worden gehaald. Onduidelijk is wat de nieuwe (beoogde) ingangsdatum wordt. Zie ook ons artikel Pensioen ineens uitkeren? Nog even wachten.

Opmerkelijke belastingconstructies

Verder wordt in bijlage 10 bij de Voorjaarsnota een update gegeven van de bestrijding van opmerkelijk belastingconstructies.

  • Ontwijking via kavelruilvrijstelling (overdrachtsbelasting): voorgesteld wordt om de voorwaarden voor de vrijstelling aan te scherpen door de vrijstelling niet langer van toepassing te laten zijn op de verkrijging van woningen (uitgezonderd agrarische bedrijfswoningen), ondergrond en aanhorigheden. Andere opstallen en ondergrond vallen alleen onder de vrijstelling indien ze bedrijfsmatig in de landbouw worden geëxploiteerd.
  • Kortdurende verhuurconstructies in de BTW: hier hiervoor onder het kopje Bestrijding structuren met short stay.
  • Belastingontwijking via de splitsingsvrijstelling (overdrachtsbelasting): aan de vrijstelling worden toegevoegd: een aanhoudingseis (3 jaar), een ondernemingseis (behalve voor ruziesplitsingen) en een voortzettingseis (3 jaar). De vrijstelling is niet van toepassing bij opeenvolgende handelingen, in overwegende mate gericht op belastingontwijking.
  • Opknipgedrag bij vastgoed-BV’s met het oog op rente-aftrek: voorgesteld wordt om voor vastgoed-BV’s met aan derden verhuurd vastgoed in het kader van de rente-aftrek een drempel van € 0 te hanteren.
  • Niet-reguliere afwikkeling van pensioen- en lijfrenteaanspraken (en ODV’s) in de BV: voorgesteld wordt om de navorderingstermijn te laten herleven op het moment waarop de Belastingdienst ontdekt dat een oudedagsvoorziening niet regulier is afgewikkeld.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.