Fiscale gevolgen van Brexit

Gepubliceerd op: 3 februari 2020

Op 1 februari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. In een besluit licht de Staatssecretaris van Financiën de fiscale gevolgen van het terugtrekkingsakkoord uit.

Overgangsperiode

In het terugtrekkingsakkoord, dat de Europese Unie met het Verenigd Koninkrijk heeft gesloten, is een overgangsperiode vastgelegd. Deze overgangsperiode eindigt op 31 december 2020. Het terugtrekkingsakkoord voorziet in de mogelijkheid tot verlenging van de overgangsperiode. Maar nog onduidelijk is of daar gebruik van zal worden gemaakt.

Tijdens de overgangsperiode wijzigt er nog (nagenoeg) niets. Het gemeenschapsrecht blijft van toepassing. Het Verenigd Koninkrijk wordt tot en met 31 december 2020 behandeld als een lidstaat van de Europese Unie.

Ook voor de BTW, accijnzen, BPM, invoerrechten en dergelijke geldt de overgangsperiode.

En dan?

De overgangsperiode geeft het Verenigd Koninkrijk de tijd om haar nationale regelgeving aan te passen. Met ingang van 1 januari 2021 (als de overgangsperiode niet wordt verlengd) wordt het Verenigd Koninkrijk een zogeheten derde land. Voor je fiscale positie kan dat ingrijpende gevolgen hebben. Je hebt nog (tenminste) 11 maanden om je daar op voor te bereiden.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.