Fiscale cijfers 2020

Gepubliceerd op: 11 februari 2020

Met ingang van 2020 is de tariefstructuur van de inkomstenbelasting in box 1 aangepast. De berekening van de belasting is vereenvoudigd doordat er maar 2 tariefschijven meer zijn (met een tussenschijf voor de AOW-gerechtigden). Maar de berekening van de concrete belastingdruk blijft erg complex. Dat ligt vooral aan de heffingskortingen, die bijna allemaal inkomensafhankelijk zijn.

In ons e-boek Fiscale Cijfers 2020 vind je alle informatie, die nodig is om je belastbare inkomen te bepalen en de verschuldigde belasting te berekenen. Waar het de inkomstenbelasting betreft, is het belastingjaar 2019 waarschijnlijk het meest actueel. Voor dat jaar moet immers begin 2020 de aangifte worden ingediend.

Het boekje bevat niet alleen de tarieven, vrijstellingen en andere cijfers voor de inkomstenbelasting, maar ook van de andere belastingen.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.