Fiscaal partners: doe samen aangifte

Gepubliceerd op: 20 februari 2019

Fiscaal partners hoeven niet samen hun aangifte inkomstenbelasting te doen. Maar dat is wel handig! Door inkomens- en aftrekposten slim te verdelen, kun je namelijk belasting besparen. Je moet die verdeling zelf maken. De Belastingdienst vogelt dit niet voor je uit!

Fiscaal partner

Wie is je fiscaal partner? Je hebt daarin geen keuze. Als je aan de voorwaarden voldoet, ben je fiscaal partner.

Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, is je echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner ook je fiscaal partner. Je bent dan alleen geen partner vanaf het moment waarop:

 • een verzoek tot (echt)scheiding is ingediend EN;
 • je niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven.

Wanneer je ongehuwd samenwoont met een meerderjarige, ben je voor de inkomstenbelasting fiscaal partner wanneer je:

 • op hetzelfde adres staat ingeschreven EN;
 • aan een (of meer) van de volgende voorwaarden is voldaan:
  • je bent een notarieel samenlevingscontract aangegaan;
  • uit de relatie is een kind geboren;
  • je hebt een kind erkend;
  • de woning die je hoofdverblijf is, is gezamenlijk (economisch) eigendom;
  • op het gezamenlijke woonadres staat een minderjarig kind van één van beide partners ingeschreven;
  • je was in het vorige kalenderjaar al fiscaal partner.

Toedelen inkomen

Als fiscaal partners mag je naar keuze verdelen, mits je samen het totale inkomen aangeeft, je inkomen uit:

 • aanmerkelijk belang (box 2);
 • sparen en beleggen (box 3).

Je inkomen uit aanmerkelijk belang wordt in 2018 belast tegen een proportioneel tarief van 25%. Voor het tarief maakt het dan ook niet uit wie van de partners het inkomen aangeeft. Maar je kunt er met de toerekening van inkomen uit aanmerkelijk belang mogelijk wel voor zorgen dat heffingskortingen optimaal worden benut of dat je gebruik maakt van de aanslaggrens.

Ook het tarief in box 3 is proportioneel. Maar de berekening van het forfaitaire rendement in box 3 leidt tot enige progressie in de belastingdruk. Je kunt dan ook met de verdeling van dit inkomen belasting besparen, wanneer je heffingsgrondslag voor box 3 hoger is dan (ongeveer) € 100.000. En ook met het inkomen uit box 3 kun je zorgen dat heffingskortingen optimaal worden benut.

Aftrekposten

Van de aftrekposten mag je naar keuze verdelen:

 • het saldo van het eigen woningforfait en de aftrekbare kosten en rente;
 • de persoonsgebonden aftrek (buitengewone uitgaven, studiekosten, giften).

Bij deze verdeling is uiteraard de kunst om de aftrek zoveel als mogelijk te effectueren tegen het hoogste tarief. Welk tarief dat is, hangt af van de persoonlijke situatie van jou en je partner.

Samen aangifte doen

Het spreekt voor zich dat het handiger is om de meest voordelige verdeling te bepalen wanneer je als fiscaal partners samen je aangifte inkomstenbelasting maakt. Alle aangifte software voorziet daar in. Maar je bent niet verplicht om samen aangifte te doen. Als je allebei afzonderlijk aangifte doet, moet je onderling afstemmen wie welke inkomens- en aftrekposten zijn of haar aangifte verwerkt. Het risico op een niet-optimale verdeling is dan een stuk groter.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.