Financiering koopsom

Gepubliceerd op: 28 maart 2023

Stel, u heeft een onderneming op het oog die u mogelijk wil overnemen. U heeft inzicht gekregen in de prestaties en de business en mag nu een niet-bindend bod uitbrengen. Samen met uw adviseur heeft u de waarde van de aandelen bepaald. Maar op welke wijze gaat u dit bedrag financieren?

Het financieren van de koopsom van een onderneming

In de praktijk zien wij vaak combinaties van verschillende financieringsvormen bij het voldoen van de koopsom. In veel gevallen wordt een groot deel van de koopsom uit eigen middelen voldaan. Voor het overige deel denkt men vaak al snel aan een lening bij de bank. Er zijn echter ook nog tal van andere opties. Hieronder wordt een aantal andere veelvoorkomende financieringsvormen kort toegelicht.

Vendor loan

Een deel van de koopsom kan worden omgezet in een (achtergestelde) lening bij de verkoper. De koper en de verkoper kunnen zelf afspraken maken inzake de looptijd, rente en aflossing van deze lening. Het betreft dus een lening van de verkoper aan de koper. Bij ruim de helft van alle MKB-transacties maakte een vendor loan deel uit van de transactie (Brookz, 2023).

Earn-out

Bij een earn-out is een deel van de koopprijs afhankelijk van toekomstige prestaties. De koper betaalt bij de overdracht een groot deel van de koopsom. Het restant wordt op een later moment al dan niet voldaan op basis van vooraf gestelde voorwaarden. Vaak wordt een bepaald niveau van omzet of EBITDA gehanteerd als maatstaf en deelt men de eventuele nabetalingen in middels verschillende ‘trappen’. Vallen de resultaten tegen, dan hoeft er minder of niets betaald te worden. Anderzijds dient er mogelijk meer betaald te worden als de resultaten beter zijn dan verwacht. Ook een earn-out maakte bij ruim de helft van alle MKB-transacties deel uit van de transactie (Brookz, 2023).

Financieringsplatforms

Naast de traditionele bankfinancieringen zijn er sinds enige jaren een aantal financieringsplatforms actief. Zij bemiddelen in vreemd vermogen voor het midden- en kleinbedrijf. De platforms worden “gefund” met gelden van vermogende particulieren en institutionele beleggers. Deze platforms hebben als voordeel dat de doorlooptijd van aanvraag doorgaans korter is dan bij de traditionele banken. Bedragen van overnamefinanciering zijn doorgaans wel lager. Ondernemers kunnen veelal bij hen terecht voor overnamefinanciering bij een bedrag vanaf €250.000.

Particuliere investeerders

U kunt een lening ontvangen van een zogeheten “business angel”, een persoon die vanuit zakelijk oogpunt in uw onderneming investeert. Business angels zijn vaak voornamelijk geïnteresseerd in de start- en groeifase van innovatieve bedrijven.

VWG corporate finance kan u helpen bij het verkrijgen van een passende (her)financiering. Op basis van een vrijblijvend gesprek met een van onze overname adviseurs, kunnen wij u helpen bij het vinden van een passende financieringsvorm. We hebben ruime ervaring in financieringstrajecten en beschikken over een groot netwerk. 

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.