FASTER

Gepubliceerd op: 15 mei 2024

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.

Bronbelasting

Beleggers ontvangen op de aandelen in hun portefeuille vaak dividend. Dit dividend is aan heffing van inkomstenbelasting onderworpen in het land waar de belegger woont. Vaak moet de onderneming in het land waar hij is gevestigd belasting inhouden op het dividend. Deze belasting wordt bronbelasting genoemd. In Nederland wordt deze bronbelasting geheven onder de naam dividendbelasting.

Sommige landen kennen niet alleen een bronbelasting op dividenden, maar tevens op rente en/of royalty’s.

Belastingverdrag

In de meeste belastingverdragen is afgesproken dat de bronbelasting niet meer mag bedragen dan een zeker percentage van het bruto dividend (in nagenoeg alle belastingverdragen die Nederland heeft afgesloten is dit 15%). De in het buitenland ingehouden bronbelasting wordt verrekend met de Nederlandse belasting (let op: dit moet je wel zelf in je aangifte inkomstenbelasting verwerken), maar uiteraard niet meer dan 15% van het bruto dividend.

Diverse landen kennen voor de door hen geheven bronbelasting echter een hoger tarief dan het in het belastingverdrag afgesproken maximum. In dat geval bevat het belastingverdrag een procedure op grond waarvan de belegger de teveel ingehouden bronbelasting kan terugvragen bij de fiscus van het betreffende land. Meestal is daarvoor een formulier voorgeschreven, dat bij de Belastingdienst kan worden opgevraagd: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/internationaal/vermogen/teruggaaf_of_vrijstelling_van_buitenlandse_bronbelasting/formulieren.

Voorbeeld

Wanneer het dividend afkomstig is van een Duits bedrijf, wordt er in het algemeen 25% Duitse bronbelasting (Kapitalertragsteuer) op ingehouden. Ook in het belastingverdrag dat Nederland met Duitsland heeft gesloten is een maximale bronbelasting van 15% afgesproken.

De belegger kan de Duitse bronbelasting tot 15% van het bruto dividend verrekenen met de Nederlandse inkomstenbelasting. De resterende 10% moet bij het Duitse Finanzamt worden teruggevraagd, met het daarvoor bestemde verdragsformulier.

Bewerkelijk

Het spreekt voor zich dat het in elk afzonderlijk land, met het voor dat land geldende formulier (soms in de taal van het betreffende land), terugvragen van de teveel ingehouden bronbelasting voor beleggers erg bewerkelijk is. Zo bewerkelijk dat veel beleggers de moeite maar niet nemen. De Europese Raad heeft een akkoord bereikt over de Europese richtlijn FASTER. Die richtlijn moet het mogelijk maken om via de financiële instelling die portefeuille beheert in één keer de teveel ingehouden bronbelasting terug te vragen. De richtlijn moet uiterlijk 1 januari 2028 door de lidstaten zijn omgezet in nationale wetgeving. Met ingang van 1 januari 2030 zullen de regels vervolgens van toepassing worden.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.