Factureringsverplichting ABC-regeling gewijzigd

Gepubliceerd op: 1 september 2023

Met ingang van 2 september 2023 wijzigt de door een tussenhandelaar in een vereenvoudigde ABC-levering op de BTW-factuur op te nemen vermelding.

BTW verlegd

Dat is geregeld in een op 1 september 2023 in de Staatscourant gepubliceerde wijziging van het Besluit Omzetbelasting Administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen. Goedgekeurd was dat de tussenhandelaar op de factuur vermeldt “intracommunautaire levering“. Met ingang van 2 september 2023 vervalt die goedkeuring en moet op grond van Europese rechtspraak op de factuur worden vermeld “BTW verlegd“.

Vereenvoudigde ABC-regeling

De vervallen goedkeuring heeft betrekking op de zogeheten vereenvoudigde ABC-regeling. Die kan worden toegepast als:

  • goederen door ondernemer A worden geleverd aan ondernemer B, die de goederen vervolgens levert aan ondernemer C;
  • de goederen rechtstreeks van A naar C worden vervoerd;
  • A, B en C elk in een andere lidstaat van de Europese Unie zijn gevestigd.

Op grond van rechtspraak is in het kader van de BTW sprake van 2 leveringen, namelijk de levering door ondernemer A aan ondernemer B en de levering door ondernemer B aan ondernemer C. En slechts één van beide leveringen kwalificeert als de intracommunautaire levering. Dat is de levering waaraan het intracommunautaire vervoer moet worden gekoppeld. Vaak is dit de levering door A aan B. De andere levering kwalificeert als een binnenlandse levering in het land waar C is gevestigd.

Om te voorkomen dat ondernemer B zich voor de levering aan ondernemer C voor de BTW moet registeren in het vestigingsland van C staat de vereenvoudigde ABC-regeling toe dat B de heffing van BTW verlegt naar ondernemer C. Deze regeling blijft ongewijzigd van kracht, maar de vermelding op de factuur wijzigt.

Andere artikelen