Extern pensioen in 2016 naar eigen beheer

Gepubliceerd op: 6 oktober 2016

extern pensioen eigen beheer vwgnijhof

Bouwt u als directeur-grootaandeelhouder (dga) pensioen in eigen beheer op en heeft u ook een deel van uw pensioen extern verzekerd? Dit extern pensioen mag u dan terughalen naar eigen beheer. Dat kan echter alleen nog in 2016.

Uitfasering

Naar alle waarschijnlijkheid eindigt op 1 januari 2017 de pensioenopbouw in eigen beheer. Dit is onderdeel van de op Prinsjesdag gepresenteerde belastingplannen voor 2017.

Als dga kunt u straks kiezen uit drie mogelijkheden:

  1. het in eigen beheer opgebouwde pensioen afstempelen en afkopen met een belastingkorting;
  2. afstempelen en omzetten van het eigenbeheerpensioen in een oudedagsverplichting;
  3. in stand houden van het pensioen in eigen beheer (ook wel “premievrij” maken genoemd; verdere opbouw is niet meer mogelijk).

Extern pensioen

Sommige dga’s hebben naast een pensioenopbouw in eigen beheer, ook nog een deel van het pensioen extern verzekerd. Nu het eigen beheerpensioen wordt afgeschaft, mag dit extern verzekerde deel alleen nog in 2016 worden teruggehaald naar eigen beheer. Terughalen houdt in dat de verzekeraar de (af)koopsom van het bij haar verzekerde deel van het pensioen naar de B.V. stort, waarin het pensioen in eigen beheer is ondergebracht. Dit kan voordelig zijn als u het pensioen in 2017, 2018 of 2019 wilt afstempelen en vervolgens wilt afkopen met de belastingkorting of wilt omzetten in een oudedagsverplichting.

Goede afweging

Terughalen van een extern verzekerd pensioendeel vergt een goede afweging. U heeft in het verleden namelijk niet voor niets gekozen voor een extern verzekerd ‘potje’ voor uw oude dag. Dat geeft u met het terughalen wel op. Denk daarbij ook aan de wellicht in het extern ondergebrachte pensioen opgenomen dekking voor de aanspraken van uw nabestaanden.

Bovendien wordt – indien u kiest voor de afkoopmogelijkheid – over dit naar eigen beheer teruggehaald pensioendeel niet de belastingkorting verleend. De belastingkorting in 2017, 2018 of 2019 wordt alleen verleend over de fiscale (balans)waarde van uw pensioenverplichting in de bv op 31 december 2015. Het extern verzekerd pensioendeel maakte op die datum nog geen onderdeel uit van deze pensioenverplichting in eigen beheer.

Tot slot wordt zowel bij afkoop als bij de omzetmogelijkheid de pensioenaanspraak eerst afgestempeld naar de fiscale (balans)waarde. Die afstempeling geldt dan ook voor het teruggehaalde extern verzekerd pensioendeel.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.