Exploitant cafetaria moet kassarollen bewaren

Gepubliceerd op: 22 januari 2019

Je moet als administratieplichtige een administratie voeren. We beschrijven de regels in ons artikel Je moet een administratie voeren.

Administratie

Wat je precies moet bijhouden, omschrijft de wet niet. Die zegt alleen dat uit je administratie te allen tijde je rechten en verplichtingen moeten blijken. En dat de administratie zo moet zijn ingericht dat die binnen redelijke termijn voldoende betrouwbaar door de belastingdienst kan worden gecontroleerd.

Kassarollen

Bij de Rechtbank Gelderland was onlangs een zaak aan de orde waarin de exploitant van een cafetaria niet alle detailgegevens had bewaard. Die had de ondernemer immers ingevoerd in het kassasysteem. Het ging onder andere om de kassarollen, waarvan slechts een deel was bewaard.

De Rechtbank besliste echter dat deze gegevens wel degelijk onder de administratieplicht vielen en daarom bewaard hadden moeten worden. Dat het kassasysteem hiervoor geen mogelijkheden bood, was voor rekening van de ondernemer. Op basis van het wel bewaarde deel van de kassarollen, kon niet een betrouwbare controle van de opbrengstverantwoording van het cafetaria worden gedaan.

Betrouwbare steekproef

De ondernemer stelde dat op basis van de wel aanwezige kassarollen een voldoende betrouwbare steekproef kon worden uitgevoerd. Gezien de hoeveelheid en lengte van de kassarollen zou een complete controle immers onbegonnen werk zijn voor de Belastingdienst. En hij was van mening dat een verbandscontrole geen zin had omdat het restaurant met weekaanbiedingen werkte. Beide argumenten werden door de Rechtbank niet gehonoreerd.

De cafetariahouder had ook niet de dagelijkse Z-afslagen bewaard. Doordat in de onderneming nagenoeg de hele omzet werd behaald met contante betalingen, bemoeilijkte ook het ontbreken van deze detailgegevens de controle van de administratie.

Omkering bewijslast

De ondernemer kon daarom niet voldoen aan de terecht door de Belastingdienst genomen informatiebeschikking. Gevolg daarvan is omkering van de bewijslast: niet de Belastingdienst moet bewijzen dat de winst te laag is aangegeven. De ondernemer moet bewijzen dat de Belastingdienst de aanslag te hoog heeft vastgesteld. Zonder een complete administratie is het (nagenoeg) onmogelijk om aan die bewijslast te voldoen.

 

Andere artikelen