Energielijst 2019

Gepubliceerd op: 27 december 2018

Met ingang van 2019 bedraagt de energie-investeringsaftrek (EIA) 45% van het voor EIA in aanmerking komende investeringsbedrag (dat was in 2018: 54,5%).

Energielijst

De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de voor 2019 geldende energielijst bekend gemaakt. Op de lijst staan innovatieve investeringen, waarmee energie wordt bespaard. Zaken die inmiddels veel worden toegepast, zijn van de lijst verwijderd. Je vindt de lijst op de website van RVO, waar je de aftrek ook kunt aanvragen.

Met de invulling van de energielijst voor 2019 wordt nog meer ingezet op investeringen in duurzame energie. Gedacht moet worden aan het verminderen van het gebruik van aardgas en het bevorderen van elektrificatie.

Milieulijst

Ook investeringen in innovatieve milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen worden gestimuleerd. De milieulijst 2019 is nog niet gepubliceerd.

 

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.